زنده با خاطرات دیروز – شماره (۱۳)

photo_2017-11-12_08-27-50

چاپ

سایت بنارسیتی همانند سال های پیش به منظور زنده کردن یاد و خاطرات  ورزش گذشته و به دنبال آن تقویت و حمایت وضعیت فعلی فوتبال شهر ، همچنین ایجاد انگیزه مضاعف در جوانان و نوجوانان با استفاده از مجموعه ای تصاویر قدیمی مربوط به کلیه تیم های فوتبال در چند دهه گذشته، با رجوع به آرشیو و همچنین عکس های ارسالی بعضی از پیشکسوتان عزیز در هر نوبت عکسی مربوط گذشته با معرفی کامل بازیکنان را منتشر خواهد کرد.

 

⭐️ تیم فرهنگی ورزشی طوفان بنارویه #دهه_۶۰

✴️ از سمت راست :
اکبر خشتی – ابوالحسن بهرامپور – حسین نوروزی – غلامحسین نوبهار – نعمت غلامی – صفر فروزان – اصغر آسایش – علی اکبر بهار – اصغر جوشن – مرحوم محمد غلامی

photo_2017-11-12_08-27-50