صحنه دلخراش آتش زدن کندوی عسل کوهی

photo_2017-11-12_09-33-42

چاپ

در حوالی کوههای آبباریک به صحنه ناراحت کننده و دلخراش آتش زدن کامل یک کندوی عسل با تمام زنبورها برخوردیم….

معمولا برخی افراد نادان و ناشی به دنبال عسل در کوهها رفته و هر از مدتی گزارش می شود که بر اثر عدم مهارت و آشنایی برای استخراج عسل از کندو آتش روشن کرده(به جای استفاده از دود) و به نزدیک کندو می برند که این عمل اشتباه و خطرناک باعث سوختن کامل کندو و زنبورها میگردد و بدین سبب نسلی از این زنبورهای ارزشمند نابود میگردد….

افرادی نادان و سنگدلی که در فصل تخم گذاری پرندگان، لانه و تخم آنها را شکسته و خراب کرده ، در فصل تابستان و خشک شدن علف ها و بوته های کوهی که ارزش بالایی برای تغذیه حیوانات و همچنین طبیعت این منطقه دارند را آتش می زنند….

در فصل ذخیره ماده عسل کوهی هم با سوزندان و آتش زدن کندو برای به دست آوردن عسل، صدمات سنگین و جبران ناپذیری به پیکر طبیعت بیجان بنارویه وارد می کنند….

متاسفانه همانطور که گفته شد هرساله به ویژه در فصول ذخیره کندوی عسل این فاجعه و کار اشتباه و بیرحمانه در منطقه بنارویه تکرار و مشاهده می شود و ادامه این روند تاکنون ضرری جبران ناپذیر به طبیعت این منطقه وارده کرده و همچنان وارد خواهد کرد…

لازم است که در این زمینه اقدامی جدی صورت پذیرد.