اطلاعیه شرکت تعاونی تولید گلستان بنارویه درباره تمدید دفترچه تراکتورداران

photo_2017-11-12_22-10-11

چاپ

به اطلاع کلیه تراکتوردارانی که ٢ سال از تاریخ صدور دفترچه آنها گذشته می رساند، فردا (دوشنبه) جهت بازدید تراکتور و تمدید دفترچه به تعاونی تولید گلستان بنارویه مراجعه نمایند.

توجه داشته باشید که در صورت عدم تمدید دفترچه، سوخت ۳ ماهه چهارم آنها از طرف جهاد کشاورزی تائید نخواهد شد.