عدم رعایت نکات ایمنی و مقاوم سازی در پل در حال ساخت سه راهی دامچه، جویم و بنارویه

photo_2017-11-13_15-11-54

چاپ

چرا اداره راه و شهرسازی پروژه های بخش بنارویه را با کمترین هزینه و بدون رعایت وضعیت موجود بخش انجام می دهد؟!

✅ در بخش قبلی وضعیت سه راهی بختیارویه را بررسی کرده و مشکلات آن سه راهی را بازگو نمودیم.

❌ این بار سری به سه راهی دامچه، جویم، بنارویه زدیم و در کمال ناباوری مشاهده کردیم که این پروژه با کمترین و جزئی ترین مصالح و بدون در نظر گرفتن وضعیت جاده در حال اجرا و انجام است.

❌ نخست اینکه در این نقطه پلی با عرض کم و طول زیاد از جنس سنگ مالون که سالها استفاده نمی شود در حال اجرا است.

❌ شکل اجرای پل های جدید در جاده لار از جنس آرماتور کامل و بتون از سطح زمین میتوان مشاهده کرد.

❌ دومین مشکل این میدان یا سه راهی، همانند بختیارویه عرض کم جاده از سه طرف تا وسط میدان میباشد که حداقل باید به اندازه چهار باند یا عرض دو جاده باشد که وسط آن گارد ریل یا جدا کننده بتونی گذاشته شود که قبل از ورود به میدان ماشین ها کامل مسیر را بدانند و جدا شوند.

❌ گذشته از اینها، با وضعیت خراب آسفالت از دو راهی قدیم مارمه تا دو راهی دامچه که سطح آن آسفالت تکه تکه شده و غیر استاندارد است و خطر ترکیدن لاستیک وسایل نقلیه وجود دارد.

⚠️ چرا مسؤلین بخش به فکر آینده جاده های بخش نیستند؟

⚠️ چرا در بخش مجاور از جاده اصلی تا مرکز بخش با هزینه کامل اداره راه و شهرسازی جاده چهار بانده شده ولی ما از نعمت تنها یک باند استاندارد هم محروم هستیم؟

⚠️ چرا جاده های بخش جویم تا مرز بخش بنارویه روکش آسفالت شده ولی از دوراهی دامچه تا بختیارویه و کوره سالها سطح آسفالت تخریب شده است و به همین شکل رها شده است؟

❌ تمام ماشین های عبوری بخاطر وضعیت خراب این جاده ترجیحا از آبباریک به داخل شهر ما می آیند و همین مسئله باز به خیابان های ما ضرر می زند.

✅ اگر از جاده دو راهی دامچه تا هیرم روکش آسفالت گردد این بار ماشین های بزرگ وترافیکی هم از شهر ما برداشته می شود.