فیلم قدیمی از تنها دسته زنجیرزنی بنارویه در سال ۱۳۷۲

Untitledkkkk

چاپ

کلیپی قدیمی از عزاداری و حرکت تنها دسته زنجیرزنی بنارویه از مسیر بهره به سمت امامزاده شاه ابولیث

لینک دانلود (۴۶ MB)

منتظر کلیپ های بعدی ویژه نامه محرم در خاطرات باشید.