فیلم استراحت بین دو نیمه تیم آرش و صحبت های اکبر خشتی سرمربی این تیم در دهه ۷۰

Untitledhhcvv

چاپ

تولید شده در واحد چند رسانه ای سایت بنارسیتی

لینک دانلود (۲۰ MB)

منتظر کلیپ های بعدی ویژه نامه محرم در خاطرات باشید.