کشت ردیفی و مکانیزه پنبه در مزارع بنارویه

photo_2017-12-01_09-11-35

چاپ

?در راستای کشت مکانیزه و افزایش درآمد محصول پنبه،پس از کشت آزمایشی پنبه کرکدار در سال ۹۴ در سطح یک و نیم هکتار و جوابدهی مناسب برای منطقه بنارویه یک دستگاه ردیف کار پنبه کرک دار خریداری گردید.

? اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با هدف ادامه طرح و آشنایی هر چه بیشتر کشاورزان و با روش های کاشت مکانیزه مناسب جهت برداشت با کمباین وش چین پنبه با همکاری شرکت تعاونی تولید گلستان بنارویه و مرکز جهاد کشاورزی بنارویه در ۳ مزرعه(عسکر عسکری،مجتبی باقری،عبدالرحیم پاسالاری)در سطح ۷هکتار در مناطق مختلف بنارویه به صورت مزارع الگویی کشت پنبه ردیفی با فواصل مختلف بین ردیف ۵۵ سانتی متری ، ۶۵ سانتی متری و ۷۵ سانتی متری انجام گرفت.

? یکی از جدیدترین اقداماتی که جهاد کشاورزی برای پایین آوردن هزینه تولید پنبه و به صرفه کردن آن انجام داده، استفاده از کمباین های پنبه است که به نظر می آید در سال های بعد گسترش یابد.

? ازمجموع هزینه های تولید پنبه ۲۵ تا ۳۰درصد هزینه برداشت است، به این خاطر اگر راهکاری پیدا شود که هزینه تولید کاهش یابد به کشاورزان کمک می کند تا درآمد حاصل را افزایش دهند.

? برای برداشت با کمباین نیاز به رعایت مواردی می باشد که در ذیل به چند مورد اشاره می شود:

۱⃣ کاشت پنبه با روش های خطی و با فواصل مناسب (۵۰ سانتی متری تا ۷۰ سانتی متری) که بستگی به نوع کمباین دارد.
۲⃣ ارقام مناسب برداشت ماشینی
۳⃣ استفاده از سم برگ ریز

☑️ از جمله مشکلات برداشت دستی

? کمبود نیروی کارگری
? طولانی شدن زمان برداشت دستی
? زیاد شدن هزینه برداشت دستی
کشت جا پنبه ای (در صورت کمبود زمین و نیاز به کشت جاپنبه ای گندم)
? نداشتن جای اسکان مناسب برای کارگرها با توجه به برداشت در فصل سرما هزینه برداشت دستی بیش از ۲ برابر برداشت ماشینی تمام می شود.

✅ با توجه به شروع فصل برداشت و دعوت از کشاورزان بازدیدی از یکی از مزارع صورت گرفته و ان شاء الله که این نقطه آغازی برای پیشرفت کشاورزی و حرکت به سوی کاشت و برداشت مکانیزه پنبه باشد.