در قاب خاطره ها

photo_2017-12-12_08-23-44

چاپ

دانش آموزان مدرسه راهنمایی – کلاس سوم:

? سید حسین رحیمی
? ابراهیم نوروزی
? علی اصغر غلامی
? چراغعلی دلیلی