در قاب خاطره ها

photo_2017-12-12_08-23-44

چاپ

دانش آموزان مدرسه راهنمایی – کلاس سوم:

🔹 سید حسین رحیمی
🔸 ابراهیم نوروزی
🔹 علی اصغر غلامی
🔸 چراغعلی دلیلی