انبوهی از آشغال در مسیر ورودی شهر در حاشیه جاده بختیارویه

photo_2017-12-12_15-44-38

چاپ

از شهروندان محترم تقاضا می شود رعایت نظافت و زیبایی شهر را داشته باشند. شهر متعلق به همه ماست با ریختن زباله در اطراف شهر به حقوق سایر شهروندان ضربه نزنیم…

زیرا ریختن زباله در بیرون شهر و کنار جاده هم چهره زیبای طبیعت را خراب و زشت می نماید و هم کار کارگران جمع آوری زباله را دو چندان می کند.

همشهریانی که زباله های زیاد و خارج از نوبت ماشین زباله دارند می توانند به شرکت فضای سبز یا خدمات شهری شهرداری اطلاع دهند تا در اسرع وقت زباله شما را به سایت زباله در محل آب باریک انتقال دهند.