بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)

photo_2017-12-12_20-49-31

چاپ

بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع)

این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت شهر بنارویه در آن گذشته است، جهت ساخت و تجهیز در اولویت دستور کار شهردار قرار گرفته است.

لازم و ضروری است که شهردار محترم با توجه به اینکه مطالبه حداکثری مردم شهر احداث و تجهیز یک پارک می باشد، جهت تامین امکانات بیشتر و متحول نمودن فضای داخلی این پارک با ایجاد فضای سبز و… این پارک عمومی را برای استفاده شهروندان احیا و بازسازی نمایند.