آخرین اخبار از موج بارشی آخر هفته

Untitled

چاپ

?سردرگمی مدل ها و تغییرات عجیب و غیر قابل باور
?نکته مبهم شرایط فعلی: سرمای شدید جنوب!!
?مساعد بودن شرایط باد قوس از ساعات آینده

? هوای بارانی در انتظار بنارویه/ در انتظار ناب ترین آذر هشت سال گذشته!

? با توجه به آخرین خروجی مدل های بارشی، پیش بینی می شود منطقه بنارویه از اواخر وقت پنجشنبه با آغاز فعالیت سامانه در منقطه جنوب فارس، بارش های خود را دشت کند و این شرایط به تناوب تا روز یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

? شرایط بارش ها به گونه ای می باشد که برای جمعه و شنبه شدت گرفته و رخداد آبگرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نخواهد بود و روز یکشنبه بارش ها بصورت نقطه ای همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

☁️ نحوه ی عملکرد این سامانه به گونه ای است که امکان تقویت آن در واپسین ساعات قبل از ورودش دارد که این امر موجب  دشت نزولات، بیش از ۳۰ میلیمتر می باشد.

?لازم به ذکر می باشد، بخش بنارویه بعد از آذر سال ۱۳۸۸ با دشت بارش تقریبی ۱۵۰ میلیمتر هیچ سالی دوران ترسالی (دشت بارش بیش از ۵۰ میلیمتر) را تجربه نکرده و این سامانه می تواند این شرایط را بهبود ببخشد.

هواشناسی منطقه بنارویه (رصد لحظه به لحظه سامانه های بارشی)