پلی به گذشته/ سید حمدی قتالی به همراه دلاورمردان بنارویی در نبرد لارستان

Untitled

چاپ

رشادت ها و شجاعت های دلیران بنارویی و سایر غیور مردان منطقه لارستان تاریخ گذشته را به لرزه درآورد…

امروز مصادف است با شهادت فرمانده شجاع جبهه شمالی لارستان رئیس سید حمدی قتالی در سال ١٠٠٧ هجری قمری

سید حمدی قتالی بزرگ زاده لارستانی که نسبش به شاه سیف الله قتال می رسید پس از شش ماه مقاومت در برابر الله وردی خان (سپهسالار امپراتوری صفوی و حکومت ایالت فارس) و استقرار در قلعه اژدها پیکر، با پایمردی و حمایت دلاوران و شیرمردان بنارویی در برابر لشکر ۳۰ هزار نفره تا دندان مسلح صفویه بالاخره در این ایام جانش را در راه مردم منطقه لارستان فدا نمود.

شرح دلاوری این مرد بزرگ و مقاومت قلعه جبرئیل بنارویه و نیز دلاوری دلاوران بنارویه، جویم، شرفویه، دهراه، بلوک، هرم و کاریان در جلوگیری از هجوم نظامی صفویه به لارستان همیشه در حافظه تاربخ ثبت و ماندگار و ستودنی است.