فریاد بزن فریاد بزن …

gonjeshke ewaz12

چاپ

آیا فریاد رسی هست ؟ایا کسی پیدا خواهد شد تا به این جماعت بگوید که دست از کشتار بیرحمانه این زبان بسته ها بر دارند؟ ایا مسئولی یا فرد وافرادی پیدا خواهند شد تا دنبال اینکار را بگیرند که کسی دست یه این کشتار فجیع نزند؟ یا بی خیال از کنار این فاجعه می گذریم ؟ فریاد مظلومانه انها به گوش کدام بنی بشری خواهد رسید ؟ در ادامه منظور ما را خواهید فهمید …

در منطقه بنارویه تا چند سال پیش به هنگام فصل بهار به هر طرف که رو می کردی پر بود از انبوهی از  پرندگان خوش آواز بومی مانند: کبک – تیهو – بلبل – لیکو (دُنیل) – طُرقه – بُک – کُلکُلاتی – گنجشک و …

از تنگ هور در نزدیکی بنارویه گرفته تا حوالی امامزاده شاه جبرائیل و از این طرف تا نزدیکی امامزاده شاه فضل الله و خلاصه چهار طرف منطقه بنارویه پر بود از پرندگان مختلف که صدای آواز این پرندگان فضای بهشت گونه ای را به سرسبزی و بهار منطقه داده بود. ولی متاسفانه در این چند سال اخیر به علت شکار بی رویه این پرندگان که حتی برخی از آنها حلال گوشت هم نیستند و همچنین خراب کردن لانه های آنها توسط برخی افراد نابخرد و جاهل نسل اکثر این پرندگان در معرض انقراض و نابودی می باشد و تنها در برخی نقاط چند جفت از این پرندگان با ارزش یافت می شود. بالاخره چه کسی باید به فکر باشد؟!

همین پارسال بیش از پنجاه و پنج کیلو بچه گنجشک (بچه دل ) جمع آوری کرده اند آن هم جوجه های چند روزه ! که مگر این پرنده چقدر گوشت دارد !  یعنی اینکه دست به کاری فاجعه آمیز زده اند وموجب قتل صدها گنجشک ونابودی آنها شده اند. تنها برای یک ساعت خوردن گوشت این پرندگان زبان بسته و خوشگذرانی !

اگر بنارویی ها را در خیلی از زمینه ها دارای فرهنگ ودانش بدانیم متاسفانه  رفتار یک عده ای که کم هم نیستند باعث شده که در حفظ و نگهداری محیط زیستمان خیلی کوتاهی کنیم  .این را عمومیت نمی دهیم اما کشتاری که عده ای در زمینه کبک وگنجشک ودیگر حیوانات طی این سالها داشته اند بر کسی پوشیده نیست وانکار آن ما را در وضعیت خوبی قرار نمی دهد این طبیعت واین زمین واین کره خاکی فقط متعلق به ما آدم ها نیست حیوانات در طول تاریخ همواره وپیش از ما در این کره خاکی بوده اند وزاد ولد کرده اند اما ما انسانها خیلی وقت ها برای مطامع خودمان وبیش از نیازمان آنها را کشته ونسل انها را نابود کرده ایم .

  تازه این چند نفر فقط پنجاه و پنج  کیلو کشته و آورده اند آنهایی که بصورت گروهی یا انفرادی به دشت ودمن اطراف شهر می روند تا گنجشک چشم باز نکرده بیاورند وآنجا همین که از روی درخت ولانه اشان بیرون آوردند با دست سرش را می کنند تا نخواهند سر اورا ببرند . بله اینها را از شما ندیده اید وامیدوارم هیچ گاه با این فاجعه از نزدیک روبرو نشوید که کسی از این راه عاقبت به خیر نشده است …

امید است در این بهار وتابستان آتی شاهد این نباشیم که دیگر کسی واصولا هر انسانی دست به این فاجعه بزنند لازم است مسئولین محیط زیست بنارویه و یا کسانی که مسئول و پیگیر و دلسوز این کار هستند در یکی از این جمعه ها در تریبون نماز جمعه در این باره هم سخنرانی کنند که فاجعه  و نادانی وفقر فرهنگی همینجاست  وعده ای از شهروندان نا آگاه هم برای یک لحظه کیف وکوک خود نخواهند جان پرندگانی را بگیرند که روزبروز تعداد انها کم وکمتر میشود .امیدواریم که چنین کنند. آری پرنده زبان بسته فریاد بزن فریاد بزن همچنان فریاد بزن فریاد بزن …