• باز نشتی لوله های آب و باز تخریب خیابان های شهر…    :   تخریب خیابان تازه آسفالت شده ای که هنوز چند ماهی از کار آن نگذشته توسط اداره آبفا به دلیل نشتی لوله آب جلو مغازه بیبی سنتر... خرابی های لوله های آب ...
 • روز دانشجو گرامی باد    :   روز دانشجو، در ایران به ۱۶ ماه آذر اطلاق می‌شود. این روز، به یاد سه دانشجو (مصطفی بزرگ‌ نیا و احمد قندچی و مهدی شریعت‌ رضوی) که هنگام اعتراض به دیدار ...
 • لزوم حمایت از ورزش شهر برای داشتن جامعه سالم    :   ♨️ برای داشتن شهری سالم، افرادی سالم و فکری سالم و در نهایت جامعه ای رو به جلو و اخلاقی از ورزش حمایت کنیم! ♦️مراسم روستای چغان را به اتفاق جمع ...
 • جلسه اعضای شورای شهرستان لارستان با دکتر جعفرپور    :   نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای لارستان خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی که در ایام هفته در شهرستان به سر میبرند طی نشستی صمیمی با اعضای شورای شهرستان خواسته ...
 • مراسم افتتاحیه ورزشگاه چمن مصنوعی (پرسیا ارنا) روستای چغان    :   💢 جلوه ای دیگر از شکوه و عظمت و خونگرمی مردم خطه لارستان بزرگ/ مراسم افتتاحیه ورزشگاه چمن مصنوعی (پرسیا ارنا) روستای چغان باحضور چهره های سرشناس ورزش کشور مجریان ...
 • کلاس آموزش ساخت گلهای کریستال در موسسه خیره النساء بنارویه    :   🌹 گلهای کریستال 🌹 💐 کلاس آموزشی ساخت گلهای کریستال در موسسه خیریه خیره النساء با مربیگری خانم وطن دوست برگزار می گردد. 💐 از علاقمندان به این هنر زیبا دعوت بعمل ...
 • باورها و آداب و رسوم مردم بنارویه در گذشته (۲)

  بادکِنِک کِنِکِه :

  به نوعی درد زایمان گفته میشود که بصورت ناپیوسته بوده وتداوم ندارد .بنابراین جماعت زنان را عقیده بر این است که جنین زائو «دختر»می باشد .

  باد کُوس :

  بادقوس ،مؤلف کتاب «تاریخ لارستان » چنین می نویسد:دربهار وپاییزدر خطه لارستان باد به شدت می وزد وبادهایی که از جانب جنوب ومشرق می وزد آن را باد قوس نامند ودرهر فصلی که این باد بوزد ازعقب وبدنبالش بشدت باران می بارد .

  باز شدن بخت دختران :

  ساییدن قند در بالای سرعروس وخوردن نقل عروسی توسط دختران دم بخت وهمچنین است ضربه زدن با دست توسط عروس دختر دم بخت بهنگام قرائت خطبۀ عقد باعث باز شدن بحث اینگونه دختران میگردد.

  بَچِ اَلِشتی :

  به معنای نوزاد تعویضی توسط اجّنه را گویند وبه نوزادانی اطلاق میگردد که بسیارنحیف ولاغروزشت رووبد قیافه باشند.

  پرنده زَتَه:

  به هنگام بروز سرما خوردگی وسینه پهلوکردن اشخاص پارچۀ نخی آب ندیده ای را آتش زده واندکی بعد آتش آنرا خاموش نموده وبه پهلوهای سینۀ بیمارگذارند تابیماری برطرف گردد.این عمل را پرنده زدن میگویند .

  پُکُفَه و اِشنوم :

  وسائل رختشویی درگذشته راگویند که درگویش قدیم تهران «چوبک واُشنان »گفته میشود.

  پکفه ابزار چوبی واشنوم پودر ریشۀ خشک شدۀ گیاه اُشنان است که در رختشویی از آنها استفاده مینمودند .

  پِوِه :

  نوعی بیماری پوستی است که به آن پیویا پیوک ویا بیماری رشته نیز گفته میشود وبه سبب استفاده ازآب برکه ها پدید می آید .این بیماری رشته های دراز وباریک کرم مانند درماهیچه وزیرپوست تولید می کرد که بیشتر درمناطق لارستان شیوع داشت .برای درمان این بیماری که توسط دلاک انجام میگرفت ابتدابوسیلۀ تیغ پوست بدن بیمار شکافته می شد وسررشته رابدورچوب کبریتی  به آرامی تابانیده تابه انتهای  رشته رسند ودر محل زخم  مرهم گذاشته وآنرا می بستند تا بهبودی حاصل آید .چنانچه درحین انجام این عمل رشته ازوسط پاره می شد محل زخم عفونت می کرد وبیمار درد شدیدی را متحمل میگردید .

  پیر سر راه :

  به هنگام خروج ازشهر به قصد مسافرت ویا شکاردرسرراه مسافران مکانی است که به آن پیر سرراه میگویند ودرآنجا گودالی است در دامنۀ کوه ومسافرین قبل از حرکت ابتدا نیّت میکردند وتعداد سه یا هفت عدد سنگ را به سمت گودال مزبور پرتاب می نمودند .چنانچه یکی از سنگها به درون گودال می افتاد این عمل را به فال نیک گرفته وبه سفر خود ادامه می دادند ودرغیر اینصورت از رفتن منصرف می گشتند .این مکان اکنون هم وجود دارد ومحل برخورد سنگ به گودال به مرورزمان تغییر رنگ داده وسفید شده است .

  تُومِ دُنیایی :

  به معنای طعم ومزۀ دنیا بوده ونام دیگر «نمک»می باشد .عامۀ مردم در گذشته بهنگام مواجهه با افراد شورچشم دائماً واژۀ نمک را بر زبان رانده وتکرارمی کردند ولی در حضور میهمان این واژه را بکار نمی بردند ودر صورت نیاز به نمک از واژۀ «توم دنیایی» استفاده می کردند تا میهمان به این گمان نیفتد :«مگر چشمهایم شوراست » که از واژۀ نمک استفاده می کنند .

  تُو وَ کُنَر بَستَه :

  بیمارانی که دچارتب شدیدمی شدند وپس از سه روز تب آنها قطع نمی گردید باریکه ای از پیراهن وی را قیچی کرده وبه درخت کناری (سدر)می بستند وهمچنین سه عدد نان وهفت عدد خرما وهفت کلۀ ماهی را به زیرهمان درخت می گذاشتند تا تب بیمار کاهش یابد.

  تِی سُتَه :

  چوبی که یک سمت آن سوخته باشد را گویند ودر هنگام شدت باران و وقوع سیل چنین چوبی را بدرون آب می انداختند وباورداشتند که بارندگی قطع خواهد شد .

  جُودُنَه گِرِتَه:

  جودنه به فرق سر نوزاد گفته میشود که نرم بوده وبا کمی فشاربه سمت پایین می رود وبرای سفت شدن فرق سر نوزاد پارچه ای آب نخورده را به خمیری از زردۀ تخم مرغ وآرد آغشته نمود ه وبرسر نوزاد گذارند تا ملازش سفت ومحکم شود .

  چِش تِرَکِه :

  قطعه سنگی آبی رنگ که دروسط سوراخی دارد وبه وسیلۀ نخ یا ریسمان به چند عدد مهرۀ رنگی مانند مهره های تسبیح متصل است بانضمام تکه ای زاغ (زاج سفید ) برای دفع بلا ومصونیت از چشم زخم به البسۀ کودکان بیاویزند .

  چِش خاردَه :

  در هنگام مواجه شدن با افراد حسود وشور چشم اقدام به قرائت وان یکاد وسور قرآنی نموده وبه پرداخت صدقه متوسل شده ومدام کلماتی نظیر ماشاالله ونمک را تکرار نمایند تا از بلیّات مصون ودر امان بمانند.

  چوب خط :

   تکه چوبی بریده شده از انتهای ساقۀ برگ درخت خرما موسوم به گرزبه منظورخرید گوشت نسیه از قصابی ،که بابت هر دفعه خرید توسط قصاب  خطی موسوم به «کنه »روی چوب نقرمی گردید .

  چُوشی کَشِدَه :

  چاووشی کشیدن ،پیشاپیش دسته ای از زوار یا قافله حرکت کردن وآواز ومداحّی سردادن است درآن موقع که زائرین خانۀ خدا یا کربلای معلی ومشهد مقدس قصد خروج از شهر را دارند وجماعت بدرقه کننده و ملتمسین دعا اشک ریزان آنهارا همراهی می نمایند وصلواتهایی درپاسخ چاووش خوانان فرستند و زائرین را مشایعت نمایند وچاووش خوانان اینگونه آوا سردهند .

   آی …….هرکه دارد هوس کرببلا ، بسم الله

  هر که دارد سرهمراهی ما بسم الله………

  بیا برویم دلا سوی کربلای حسین (ع)

  بپا کنیم در آن غمسرا عزای حسین(ع)

  بیا برویم وببینیم تا فتاده کجا

  زصدرزین به زمین قامت رسای حسین (ع)

  بیا برویم وببینیم زینب مضطر

  کجا به سینه وسرمی زند برای حسین (ع)

  آی….به جمع بی کفنان جدا ازسر پیکر

  به پاره پاره تن دشت نینوا صلوات …

  وهمراهان درپاسخ صلوات رسا فرستند بر محمّد «ص»وخاندان مطهرش .

  ودرادامه …. برمشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا

  در دلم ترسم بماند آرزوی کربلا

  تشنۀ آب فراتم ای اجل مهلت بده

  تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا

  چه کربلاست که عالم بهوش می آید

  هنوز ناله زینب بگوش می آید

  که خداگفته درهمۀ آیات

  به سربریدۀ صحرای کربلا صلوات …

  آی …..به یازده پسران علی ابن ابوطالب

  به شاه قبّه طلا حضرت رضا صلوات …

  هزار هزاربه مامون بی حیا لعنت

  به صاحب حرم وقبّه طلا صلوات …

  به شمر تابه قیامت به هرنفس لعنت

  بخون کشیدۀ صحرای کربلا صلوات …

  به جملگی امامان و چارده معصوم

  به طاق ابروی هریک جدا جدا صلوات …

  مطالب مرتبط :

  لزوم حمایت از ورزش شهر برای داشتن جامعه سالم

  ♨️ برای داشتن شهری سالم، افرادی سالم و فکری سالم و در نهایت جامعه ای رو به جلو و اخلاقی از ورزش حمایت کنیم! ♦️مراسم روستای چغان را به اتفاق جمع صمیمی پیشکسوتان و بزرگان و علاقه مندان ورزش و همچنین مسئولین شهر رفتیم، دیدیم و تماشا کردیم. ♦️مراسم بسیار جالب و مفرح و باشکوهی بود. از نقاط مختلف استان و کشور از مسئولین سیاسی گرفته تا چهره های سرشناس فوتبال و ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای شهرستان لارستان با دکتر جعفرپور

  نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای لارستان خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی که در ایام هفته در شهرستان به سر میبرند طی نشستی صمیمی با اعضای شورای شهرستان خواسته ها و پیشنهادات اعضا را دریافت کردند و قول پیگیری و مساعدت در جهت رفع مشکلات دادند و ایشان افزودند بسیاری از خواسته های کوچک را باید از درون شهرستان و استان حل نمود و خواسته های بزرگتر و منطقه ... مطلب کامل

  مراسم افتتاحیه ورزشگاه چمن مصنوعی (پرسیا ارنا) روستای چغان

  💢 جلوه ای دیگر از شکوه و عظمت و خونگرمی مردم خطه لارستان بزرگ/ مراسم افتتاحیه ورزشگاه چمن مصنوعی (پرسیا ارنا) روستای چغان باحضور چهره های سرشناس ورزش کشور مجریان توانمند صدا وسیما وهمچنین مسئولین سیاسی و ورزشی استان برگزار شد. ♦️در این مراسم بعد از قرائت قرآن مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی مجریان توانمند شبکه ورزش و برنامه ۹۰ مجتبی پوربخش و محمدحسین میثاقی ضمن ابراز خوشحالی از حضور ... مطلب کامل

  کلاس آموزش ساخت گلهای کریستال در موسسه خیره النساء بنارویه

  🌹 گلهای کریستال 🌹 💐 کلاس آموزشی ساخت گلهای کریستال در موسسه خیریه خیره النساء با مربیگری خانم وطن دوست برگزار می گردد. 💐 از علاقمندان به این هنر زیبا دعوت بعمل می آید. 💐 خواهران عزیز می توانند جهت اطلاع بیشتر به موسسه خیره النساء مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 📱 09172554462 ☎️ 52564462 ☎️ 52562546 🍃 واحد نیکوکاری موسسه خیره النساء بنارویه 🍃 مطلب کامل

  فیلم / نمایش طنز تقلید صدای گروه نمایش منتظران ظهور بنارویه

  با اجرای بهمن سهرابی، رضا ابراهیمی و کریم جعفری / نیمه شعبان 1396 لینک دانود (21 MB)       مطلب کامل

  دکل های نورافکن زمین چمن دهفیش راه اندازی شد

  به همت گروه پیشکسوتان فوتبال دهفیش و تلاش شبانه روزی جمعی از دلسوزان ورزش دکل های روشنایی ورزشگاه شهدای دهفیش نصب گردید و با تلاش همکاری دوستان تا پایان وقت شب گذشته مراحل پایانی آن نیز به اتمام رسید. ان شاءالله توقع داریم از جناب آقای رامبرزین عزیز که همه سعی و تلاش خودشان را جهت بازدید مسئولین از مجموعه دهفیش انجام دهند.   #ارسالی_از جمعی از پیشکسوتان و جوانان دهفیش... مطلب کامل

  همایش تخصصی هواشناسی با حضور کارشناسان هواشناسی لارستان و جنوب فارس برگزار شد

  در ابتدای این همایش چند ساعته مهندس عباسی مسول اداره هواشناسی لارستان سخنرانی کردند. عباسی به تاریخچه هواشناسی در ایران و فارس پرداختند و در مورد چگونگی اطلاع رسانی در حوزه هواشناسی و مراحل تحقیق در علم هواشناسی توسط کارشناسان توضیحاتی مختصر بیان کردند. در ادامه دکتر آذر آیین کارشناس سازمان هواشناسی در سخنانی مفصل وضعیت آب و هوای آینده جنوب فارس و شهر بنارویه را تحلیل و بررسی و رصد کردند. ایشان ... مطلب کامل

  اجرای کامل طرح آمارگیری خانوار عشایر و ارائه خدمات اولیه سلامت

  اجرای کامل طرح آمارگیری خانوار عشایر و انجام واکسیناسیون و ارائه خدمات اولیه سلامت به عشایر تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت بنارویه با همکاری بهورزان آقایان ابراهیمی و اسدی و اعزام وسیله نقلیه مناسب از نقلیه دانشکده علوم پزشکی لارستان در طول پنج روز در مناطق صعب العبور منطقه انجام گرفت.     ارسالی از مدیریت مرکز جامع خدمات سلامت بنارویه مطلب کامل

  شروع به کار پروژه ساخت سه راهی آّببارک

  شروع به کار پروژه سه راهی آبباریک، نقطه حادثه خیز برای رفع خطرات احتمالی و ریزش کوه با حضور مهندس باقری فرد مدیر کل اداره راه و شهرسازی لارستان و مهندس قهرمانی رییس اداره راه و ترابری جویم و شورای محترم بخش بنارویه این جاده به علت انجام عملیات در ساعتی از روز بسته می شود.   پایان/ مطلب کامل

  مشکل نبود یا عدم نظارت شهرداری بر تعمیرات کوچه ها

  ⚠️ نبود یا عدم نظارت شهرداری بر تعمیرات، کوچه ها را به محل امنی برای دپو کردن نخاله تبدیل کرده است. ♦️با یک گشت در اکثر کوچه های شهر متوجه می شوید که هر خانه ای که مقداری تعمیرات داخلی داشته اند، مصالح اضافه با نخاله های تخریب شده ساختمان خود را در پیاده رو انباشته و روی هم ریخته اند و سالها شاید منتظر باد شدید جهت جابه جایی می ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

 • کاری ازکانون امام علی النقی علیه السلام بنارویه