• ناهار وحدت مدرسه فوتبال بنارویه    :   امروز با حضور آقای شمس مدیر ورزش و جوانان، آقای فزونی رئیس هیئت فوتبال و جمعی از اولیای بازیکنان، مسابقات چهار جانبه بین نونهالان و نوجوانان همراه با برنامه نمادین ...
 • آخرین اخبار از موج بارشی آخر هفته    :   ?سردرگمی مدل ها و تغییرات عجیب و غیر قابل باور ?نکته مبهم شرایط فعلی: سرمای شدید جنوب!! ?مساعد بودن شرایط باد قوس از ساعات آینده ? هوای بارانی در انتظار بنارویه/ در انتظار ...
 • وضعیت غیرفنی، غیراصولی و خارج از چارچوب و بحرانی ساختمان کتابخانه شهر بنارویه    :   ‼️تیرچه های ناامن و فاقد تاییدیه فنی نصب شده در سقف کتابخانه شهر ?امروز شهردار مهندس صداقت با خانم جوکاری نائب رئیس شورای شهر از ساختمان در حال تخریب و غیر ...
 • تعمیر و تجهیز دستگاه سنگ شکن بنارویه    :   در جهت تسهیل در خرید مصالح استاندارد و قدرت خرید بیشتر جهت ساخت و ساز شهروندان، شهردار مهندس صداقت اقدام به تعمیر و تجهیز سنگ شکن نموده است. همشهریانی که قصد ...
 • بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)    :   بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع) این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت ...
 • بازدید شهردار مهندس صداقت و مسؤل واحد فنی شهرداری از وضعیت بحرانی چند کوچه    :   در این بازدید مهندس صداقت دستور لایه برداری گل های باقی مانده از کار، اندود کاری و بیس و مخلوط ریزی بعد آن را در اسرع وقت دادند.      ...
 • باورها و آداب و رسوم مردم بنارویه در گذشته (۲)

  بادکِنِک کِنِکِه :

  به نوعی درد زایمان گفته میشود که بصورت ناپیوسته بوده وتداوم ندارد .بنابراین جماعت زنان را عقیده بر این است که جنین زائو «دختر»می باشد .

  باد کُوس :

  بادقوس ،مؤلف کتاب «تاریخ لارستان » چنین می نویسد:دربهار وپاییزدر خطه لارستان باد به شدت می وزد وبادهایی که از جانب جنوب ومشرق می وزد آن را باد قوس نامند ودرهر فصلی که این باد بوزد ازعقب وبدنبالش بشدت باران می بارد .

  باز شدن بخت دختران :

  ساییدن قند در بالای سرعروس وخوردن نقل عروسی توسط دختران دم بخت وهمچنین است ضربه زدن با دست توسط عروس دختر دم بخت بهنگام قرائت خطبۀ عقد باعث باز شدن بحث اینگونه دختران میگردد.

  بَچِ اَلِشتی :

  به معنای نوزاد تعویضی توسط اجّنه را گویند وبه نوزادانی اطلاق میگردد که بسیارنحیف ولاغروزشت رووبد قیافه باشند.

  پرنده زَتَه:

  به هنگام بروز سرما خوردگی وسینه پهلوکردن اشخاص پارچۀ نخی آب ندیده ای را آتش زده واندکی بعد آتش آنرا خاموش نموده وبه پهلوهای سینۀ بیمارگذارند تابیماری برطرف گردد.این عمل را پرنده زدن میگویند .

  پُکُفَه و اِشنوم :

  وسائل رختشویی درگذشته راگویند که درگویش قدیم تهران «چوبک واُشنان »گفته میشود.

  پکفه ابزار چوبی واشنوم پودر ریشۀ خشک شدۀ گیاه اُشنان است که در رختشویی از آنها استفاده مینمودند .

  پِوِه :

  نوعی بیماری پوستی است که به آن پیویا پیوک ویا بیماری رشته نیز گفته میشود وبه سبب استفاده ازآب برکه ها پدید می آید .این بیماری رشته های دراز وباریک کرم مانند درماهیچه وزیرپوست تولید می کرد که بیشتر درمناطق لارستان شیوع داشت .برای درمان این بیماری که توسط دلاک انجام میگرفت ابتدابوسیلۀ تیغ پوست بدن بیمار شکافته می شد وسررشته رابدورچوب کبریتی  به آرامی تابانیده تابه انتهای  رشته رسند ودر محل زخم  مرهم گذاشته وآنرا می بستند تا بهبودی حاصل آید .چنانچه درحین انجام این عمل رشته ازوسط پاره می شد محل زخم عفونت می کرد وبیمار درد شدیدی را متحمل میگردید .

  پیر سر راه :

  به هنگام خروج ازشهر به قصد مسافرت ویا شکاردرسرراه مسافران مکانی است که به آن پیر سرراه میگویند ودرآنجا گودالی است در دامنۀ کوه ومسافرین قبل از حرکت ابتدا نیّت میکردند وتعداد سه یا هفت عدد سنگ را به سمت گودال مزبور پرتاب می نمودند .چنانچه یکی از سنگها به درون گودال می افتاد این عمل را به فال نیک گرفته وبه سفر خود ادامه می دادند ودرغیر اینصورت از رفتن منصرف می گشتند .این مکان اکنون هم وجود دارد ومحل برخورد سنگ به گودال به مرورزمان تغییر رنگ داده وسفید شده است .

  تُومِ دُنیایی :

  به معنای طعم ومزۀ دنیا بوده ونام دیگر «نمک»می باشد .عامۀ مردم در گذشته بهنگام مواجهه با افراد شورچشم دائماً واژۀ نمک را بر زبان رانده وتکرارمی کردند ولی در حضور میهمان این واژه را بکار نمی بردند ودر صورت نیاز به نمک از واژۀ «توم دنیایی» استفاده می کردند تا میهمان به این گمان نیفتد :«مگر چشمهایم شوراست » که از واژۀ نمک استفاده می کنند .

  تُو وَ کُنَر بَستَه :

  بیمارانی که دچارتب شدیدمی شدند وپس از سه روز تب آنها قطع نمی گردید باریکه ای از پیراهن وی را قیچی کرده وبه درخت کناری (سدر)می بستند وهمچنین سه عدد نان وهفت عدد خرما وهفت کلۀ ماهی را به زیرهمان درخت می گذاشتند تا تب بیمار کاهش یابد.

  تِی سُتَه :

  چوبی که یک سمت آن سوخته باشد را گویند ودر هنگام شدت باران و وقوع سیل چنین چوبی را بدرون آب می انداختند وباورداشتند که بارندگی قطع خواهد شد .

  جُودُنَه گِرِتَه:

  جودنه به فرق سر نوزاد گفته میشود که نرم بوده وبا کمی فشاربه سمت پایین می رود وبرای سفت شدن فرق سر نوزاد پارچه ای آب نخورده را به خمیری از زردۀ تخم مرغ وآرد آغشته نمود ه وبرسر نوزاد گذارند تا ملازش سفت ومحکم شود .

  چِش تِرَکِه :

  قطعه سنگی آبی رنگ که دروسط سوراخی دارد وبه وسیلۀ نخ یا ریسمان به چند عدد مهرۀ رنگی مانند مهره های تسبیح متصل است بانضمام تکه ای زاغ (زاج سفید ) برای دفع بلا ومصونیت از چشم زخم به البسۀ کودکان بیاویزند .

  چِش خاردَه :

  در هنگام مواجه شدن با افراد حسود وشور چشم اقدام به قرائت وان یکاد وسور قرآنی نموده وبه پرداخت صدقه متوسل شده ومدام کلماتی نظیر ماشاالله ونمک را تکرار نمایند تا از بلیّات مصون ودر امان بمانند.

  چوب خط :

   تکه چوبی بریده شده از انتهای ساقۀ برگ درخت خرما موسوم به گرزبه منظورخرید گوشت نسیه از قصابی ،که بابت هر دفعه خرید توسط قصاب  خطی موسوم به «کنه »روی چوب نقرمی گردید .

  چُوشی کَشِدَه :

  چاووشی کشیدن ،پیشاپیش دسته ای از زوار یا قافله حرکت کردن وآواز ومداحّی سردادن است درآن موقع که زائرین خانۀ خدا یا کربلای معلی ومشهد مقدس قصد خروج از شهر را دارند وجماعت بدرقه کننده و ملتمسین دعا اشک ریزان آنهارا همراهی می نمایند وصلواتهایی درپاسخ چاووش خوانان فرستند و زائرین را مشایعت نمایند وچاووش خوانان اینگونه آوا سردهند .

   آی …….هرکه دارد هوس کرببلا ، بسم الله

  هر که دارد سرهمراهی ما بسم الله………

  بیا برویم دلا سوی کربلای حسین (ع)

  بپا کنیم در آن غمسرا عزای حسین(ع)

  بیا برویم وببینیم تا فتاده کجا

  زصدرزین به زمین قامت رسای حسین (ع)

  بیا برویم وببینیم زینب مضطر

  کجا به سینه وسرمی زند برای حسین (ع)

  آی….به جمع بی کفنان جدا ازسر پیکر

  به پاره پاره تن دشت نینوا صلوات …

  وهمراهان درپاسخ صلوات رسا فرستند بر محمّد «ص»وخاندان مطهرش .

  ودرادامه …. برمشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا

  در دلم ترسم بماند آرزوی کربلا

  تشنۀ آب فراتم ای اجل مهلت بده

  تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا

  چه کربلاست که عالم بهوش می آید

  هنوز ناله زینب بگوش می آید

  که خداگفته درهمۀ آیات

  به سربریدۀ صحرای کربلا صلوات …

  آی …..به یازده پسران علی ابن ابوطالب

  به شاه قبّه طلا حضرت رضا صلوات …

  هزار هزاربه مامون بی حیا لعنت

  به صاحب حرم وقبّه طلا صلوات …

  به شمر تابه قیامت به هرنفس لعنت

  بخون کشیدۀ صحرای کربلا صلوات …

  به جملگی امامان و چارده معصوم

  به طاق ابروی هریک جدا جدا صلوات …

  مطالب مرتبط :

  بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)

  بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع) این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت شهر بنارویه در آن گذشته است، جهت ساخت و تجهیز در اولویت دستور کار شهردار قرار گرفته است. لازم و ضروری است که شهردار محترم با توجه به اینکه مطالبه حداکثری مردم شهر احداث و تجهیز یک پارک می باشد، جهت ... مطلب کامل

  بازدید شهردار مهندس صداقت و مسؤل واحد فنی شهرداری از وضعیت بحرانی چند کوچه

  در این بازدید مهندس صداقت دستور لایه برداری گل های باقی مانده از کار، اندود کاری و بیس و مخلوط ریزی بعد آن را در اسرع وقت دادند.       مطلب کامل

  انبوهی از آشغال در مسیر ورودی شهر در حاشیه جاده بختیارویه

  از شهروندان محترم تقاضا می شود رعایت نظافت و زیبایی شهر را داشته باشند. شهر متعلق به همه ماست با ریختن زباله در اطراف شهر به حقوق سایر شهروندان ضربه نزنیم... زیرا ریختن زباله در بیرون شهر و کنار جاده هم چهره زیبای طبیعت را خراب و زشت می نماید و هم کار کارگران جمع آوری زباله را دو چندان می کند. همشهریانی که زباله های زیاد و خارج از نوبت ماشین ... مطلب کامل

  در قاب خاطره ها

  دانش آموزان مدرسه راهنمایی - کلاس سوم: ? سید حسین رحیمی ? ابراهیم نوروزی ? علی اصغر غلامی ? چراغعلی دلیلی   مطلب کامل

  پایان سال آخرین مهلت تعویض کارت ملی

  انصاری مدیر کل ثبت احوال استان فارس اعلام کرد هم استانی ها تا آخر اسفندماه فرصت دارند که کارت ملی قدیم خود را به کارت ملی هوشمند تبدیل نمایند. همچنین ایشان اضافه کرد لازم است مردم زودتر به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و به روزهای پایان سال موکول نکنند. قابل ذکر است که در شهر بنارویه دفتر پست بانک خانم ایزدی روبروی مدرسه نرجس خاتون آمادگی خدمات تعویض کارت ملی ... مطلب کامل

  جلسه خداحافظی و تشکر از خدمات ۳۰ ساله حاج شیرزاد باقری

  حاج شیرزاد باقری مسؤل حراست شهرداری بنارویه پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شد. به پاس خدمات ۳۰ ساله این بزرگوار جلسه ای جهت تشکر و خداحافظی در دفتر شهردار مهندس صداقت با حضور سایر همکاران برگزار گردید. در این جلسه مهندس صداقت از طرف همه نیروهای شهرداری از آقای باقری تشکر نموده و هدایایی به رسم یادبود به ایشان تقدیم نمودند و آرزوی موفقیت و سلامتی در تمامی مراحل زندگی برایشان ... مطلب کامل

  کلیپ / نمایش طنز «مشاعره» گروه نمایش منتظران ظهور بنارویه

  با اجرای بهمن سهرابی و هیبت الله کریمی نژاد لینک دانلود (18 MB) نیمه شعبان 1396   مطلب کامل

  تغییرات جوی، کاهش دما و بارش در روزهای آینده

  ? خوشحالی و امیدواری برای کشاورزان بنارویه ? طبق تحلیل آخرین مدل های معتبر هواشناسی، از اواخر روز پنجشنبه همین هفته در منطقه بنارویه آرام آرام شاهد بارش باران خواهیم بود. ?گفتنی است اوج بارش ها منطقه بنارویه در روز جمعه ۲۴ آذر با حداقل پیش بینی ۳۰ میلمیمتر باران می باشد. ? این سامانه بارشی روز شنبه به صورت رگبار، رعد و برق و وزش باد ادامه داشته و احتمال ادامه این ... مطلب کامل

  فیلم/ مسئولین به خیابان های شرفویه رسیدگی کنید

  درخواست مردم شرفویه از مسئولین جهت رسیدگی به وضعیت بد و نامعلوم خیابان های این روستا لینک دانلود (3 MB) ارسالی مصطفی محمدی مطلب کامل

  نکاتی مهم که هنگام خرید تخم مرغ باید به آنها توجه کرد

  ✴️ مشخصات و لیبلی که بر روی کارتن های تخم مرغ زده می شود شامل: ⁣ ? نام و نوع محصول ? پروانه بهره برداری بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان ⁣? تاریخ تولید (به روز) ⁣? تاریخ انقضاء: یک ماه پس از تولید ⁣? شرایط نگهداری: 4-0 درجه سانتی گراد (داخل یخچال) ⁣? درجه بندی تخم مرغ ⁣? آدرس دقیق دفتر و مرکز تولید ⁣? تلفن دفتر شرکت تولید کننده ✅ تذکرات و توصیه های بهداشتی: (در طرف دیگر ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

 • کاری ازکانون امام علی النقی علیه السلام بنارویه