بنای تاریخی «برج سفید»

6 (137)

چاپ

یکی دیگر از بناهای تاریخی که برفراز کوهی در امتداد پایینی کوه شاه نشین و در مسیری بالاتر از مکان امامزاده شاه بهلول واقع شده ، بنایی معروف به «برج سفید» یا «برجک» می باشد که بر اساس اسناد موجود قدمت آن به عصر قاجاریه می رسد. از این بنا چند نمونه دیگر به اندازه های متعدد به فاصله چند کیلومتری وجود داشته که جهت نگهبانی و محافظت از این منطقه بوده ، چرا که در آن زمان محل تاخت و تاز و شبیخون زدن از طرف دشمن به نواحی مورد حفاظت آنها بوده است. چند برج دیگر که ذکر شد به کلی ویران شده و تنها اثری از پایه و شالوده آنها باقی مانده است. قرار داشتن این برج برفراز بلندی کوه و به ویژه این ناحیه ، چه از جهت جلو و پایین شهر و چه از ناحیه پشت فضای بسیار مناسبی را به فرد نگهبان حاضر در برج می داده است. این برج هم اکنون بر فراز این کوه یادگاری از سالیان و دوران پیشین ماست اگر چه ویران شده ولی همچنان پا برجا بر فراز این بلندی به همه ما پیام های زیادی منتقل می کند . به قول خاقانی :

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن                     هان ایوان مدائن را آیینه‌ی عبرت دان

نمای زیبایی از «برجک» بر فراز شهر بنارویه

نمایی از «برجک» یادگاری از دوران قاجار