• ناهار وحدت مدرسه فوتبال بنارویه    :   امروز با حضور آقای شمس مدیر ورزش و جوانان، آقای فزونی رئیس هیئت فوتبال و جمعی از اولیای بازیکنان، مسابقات چهار جانبه بین نونهالان و نوجوانان همراه با برنامه نمادین ...
 • آخرین اخبار از موج بارشی آخر هفته    :   ?سردرگمی مدل ها و تغییرات عجیب و غیر قابل باور ?نکته مبهم شرایط فعلی: سرمای شدید جنوب!! ?مساعد بودن شرایط باد قوس از ساعات آینده ? هوای بارانی در انتظار بنارویه/ در انتظار ...
 • وضعیت غیرفنی، غیراصولی و خارج از چارچوب و بحرانی ساختمان کتابخانه شهر بنارویه    :   ‼️تیرچه های ناامن و فاقد تاییدیه فنی نصب شده در سقف کتابخانه شهر ?امروز شهردار مهندس صداقت با خانم جوکاری نائب رئیس شورای شهر از ساختمان در حال تخریب و غیر ...
 • تعمیر و تجهیز دستگاه سنگ شکن بنارویه    :   در جهت تسهیل در خرید مصالح استاندارد و قدرت خرید بیشتر جهت ساخت و ساز شهروندان، شهردار مهندس صداقت اقدام به تعمیر و تجهیز سنگ شکن نموده است. همشهریانی که قصد ...
 • بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)    :   بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع) این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت ...
 • بازدید شهردار مهندس صداقت و مسؤل واحد فنی شهرداری از وضعیت بحرانی چند کوچه    :   در این بازدید مهندس صداقت دستور لایه برداری گل های باقی مانده از کار، اندود کاری و بیس و مخلوط ریزی بعد آن را در اسرع وقت دادند.      ...
 • باورها و آداب و رسوم مردم بنارویه در گذشته (قسمت ۵ و پایان)

  باید توجه داشت بعضی از باورها و آداب و رسوم به تحریر در آمده در این کتاب مربوط به قرون گذشته بوده و هرچند موهوماتی بیش نیستند لیکن به لحاظ ماندگاری و تفنن خاطر و نیز اطلاع و آشنایی خوانندگان گرامی با عقاید و باورهای عوام درآن روزگاران به بررسی آنها می پردازیم که بعضا بر اثر تجارب افراد و نقل سینه به سینه تا به امروز باقی مانده است .

   

  علم پاوکبله :

  رنگین کمان یاقوس قزح را«علم خدا» می گفتند واگر حالت قرار گرفتن رنگین کمان طوری باشد که یک سمت آن در راستای قبلۀ مسلمین قرار گیرد گفته میشود علم پا قبله دارد ودر باورهاست که باران شدید باریدن خواهد گرفت.

  غلام کهنه پوش :

  به بانویی که دائماً فرزندانش راپس از زایمان ویا بعلت بیماری از دست می دهد وبدون فرزند می ماند توصیه میگردد به سراغ بانویی رود که صاحب اولاد زیاد باشد وازبانوی اخیر الذکرتقاضای پیراهن والبسه کهنۀ ومندرس فرزند اورا نموده وبه تن نوزادخویش کرده تا از بلیات مصون ماند.چنین نوزادی را«غلام کهنه پوش»می نامند .

  فال انگشت :

  برای گرفتن فال انگشتان ابتداچشم ها را بسته ودو انگشت سبابه دستها را ازطرفین بدن بهم نزدیک نمایندودر صورت برخورد انگشتان ومتصل شدن آنها به یکدیگرفال نیک باشد .

  فال چل نخود :

  نوعی دیگرازفال گرفتن با چهل نخود می باشد بدینطریق که نخود ها را روی زمین قرارداده وپس از نیّت کردن آنها را به سه قسمت تقسیم کنند ودر یک ردیف افقی قراردهند .سپس نخود های هر قسمت رادو به دو جدا نموده وبصورت عمودی در پایین قرار دهند تا با قیمانده آنها ازدو یا سه نخود تجاوز ننماید این عمل را تکرار نمایند تا در ردیفهای عمودی چیزی ازنخودها باقی نماند آنگاهبه آخرین نخودهای قسمت زیرین نظر افکنده وبه نیّت آل عبا ومعصومین با توجه به جمیع نخود های ردیف آخرنیک بودن فال را اظهار نمایند بعنوان مثال چنانچه در آخرین ردیف افقی تعدادنخودها برابرپنج گردد فال نیک باشد .

  فال گش :

  همان فالگوش ایستادن است ومنتظرماندن در گوشه ای از معابر عمومی وگوش دادن به سخنان عابرین می باشد ودر صورت شنیدن الفاظ نوید بخش فال نیک باشد .

  فحت ره :

  هر گاه مسافری عازم سفر باشد به لحاظ خوش یُمنی وبعنوان فتح راه در سفر وبرای اینکه در طول مسیررفت وبرگشت بسلامت بوده وفاتح در امور باشد هر یک از بستگان مبلغی وجه به اوپرداخت می کنند وبه اومیگویند : بازگشت بخیر به ایشاءالله

  کپ ازبل آسه :

  مصطلح شدۀکپ ازبل واسسته می باشد .درشب اول قبر پس از دفن میت خرمایی را خیرات می کردند وبراین باورند که میت پس از خیرات کردن خرما دهان از خاک برگیرد .

  کربانه :

  جانور درنده ای است که جثه ای به اندازۀ گربه دارد وصورتی شبیه خرس دارای پاهایی کوتاه وبدنی پوشیده از موهای سیاهرنگ دارد که خط زردی از روی پیشانی تا ابتدای دم برپشتش نمایان است خوراکش مار وموش وقورباغه وحشراتی نظیرعقرب ورتیل است وفعالیت خودرادرشب آغاز می کند وچون به مقبره نفوذ میکند به آن گورکن هم گفته میشود .لذا پس از دفن میت شبها کاه باروت بربالای مزار دود میکردند تا از شر «کربانه»خلاصی می یابند ودر عربی به آن«غدیرالعسل»گفته میشود چون علاقه خاصی به عسل دارد .

  کله پاچه وتعیین جنسیت جنین :

  به هنگام تمیز کردن کلۀ گوسفند ذبح شده ودر صورت حضور داشتن زن حامله ابتدا نیت می کنند وسپس بمنظور تشخیص جنسیت جنین وی دوآروارۀ حیوان را از یکدیگر جدا نموده وچنانچه به استخوان آروارۀ زیرین تکه ای گوشت آویخته باشد میگویند «لچک» دارد یعنی اینکه روسری به سر دارد وجنین دختراست ودر غیر اینصورت پسر می باشد ومعمولاًصحت پیش بینی محرض می گردید .

  کوزکه براتی :

  درنیمۀ شعبان هرسال که مصادف با روز برات وروز جشن تولد صاحب العمر،امام زمان (عج)می بود کوزه های کوچکی را به کودکان می دادند تا به خانۀ اقوام و بستگان رفته وعیدی دریافت نمایند که معمولاً سکه هایی بود که درون کوزه هامی انداختند .

  گذاردن دو گرزهمراه میت درقبر:

  به قسمتی از چوب شاخۀ نخل که متصل به تنۀ درخت باشد درگویش بنارویه «گرز»گفته می شودویکی ازآداب ورسوم که اکنون نیز رعایت میگردد گذاردن دوگرز همراه میت بوده است .

  مستحب مؤکد است دو چوب تر وتازه از دو شا خۀ نخل (درخت خرما)یا سدر (درخت کنار)ویارانار ویا بید یا هرگونه درختی را همراه میت گذارند ونام میت واینکه او به یگانگی خدا ورسالت حضرت محمد (ص) وامامت امامان (ع)گواهی می دهد درآن چوب ها نوشته شود .امام باقر(ع) فرمود : به خواست خداوند پس از آنکه دو چوب خشک شدند عذاب وحساب قبر به سراغ میت نمی رود .

  گرو واگرته :

  به هنگام سرما خوردگی کودکان که لوزتین آنها متورم می گردید ومانع از بلعیدن غذا می شد توسط والدین سرانگشت سبابه را خیس نموده وبه ظرف محتوی پودرگل انارفرومی بردند وسپس انگشت رادرحلق کودک کرده ولوزتین او را کمی فشارمی دادند گرفتگی گلو رفع وبهبودی حاصل می شد .

  گزیدن لب ودندان :

  چنانچه کسی لب یا زبان خویش را بگزد درباورهاست که افرادی نام اورابرده ودربارۀ اوگفتگو می کنند .

  لپه واز کرده :

  اگر کودکی با پاهایش دروازه درست کند میهمان ازراه خواهد رسید .

  لُفه ای کرده :

  بحالت عصبی نوزاد درخواب گویند گاهی لبخند برلب داردولحظه ای دیگر اخم کرده وغمگین میشود.درباورهاست که شیطان به نوزاد تلقین می کند که پدرت مرده است ونوزاد اخم می کند ومجدداً به او میگوید مادرت مرده است ونوزاد می خندد وپاسخ می دهد .دروغگو او اکنون مرا شیر داد.همچنین لفه ای یا لاتور به معنای لفا یا روباه کوچک است که بعضی ازشب ها دربیابانها وکوهستان زوزه می کشدودرباورهاست چنانچه لفه ای درسپیده دم زوزه کشد شخصی از دنیا خواهد رفت واگر درابتدای شب زوزه کشد حاکی از خبری خوش باشد وبرای متوقف کردن صدای اوکفش ویا دمپایی را وارونه می گذارند .

  مار و تشخیص جنسیت جنین زن آبستن :

  هنگامی که ماری درمقابل زن حامله ای مشاهده شود که متوقف گردیده وبدون حرکت می باشد .جنین آن زن پسر باشد ودر صورت متحرک بودن مار ، حمل زن آبستن دختراست .

  ماه گزر :

  به حالت خسوف یا ماه گرفتگی گفته می شود ودرگذشته ودرچنین حالتی مردم بر روی پاتیل حلبی می کوبیدندوسروصدا ایجاد می کردند تا ماه از حالت خسوف خارج شود ودر با ورشان بود چنانچه این وضعیت تداوم داشته باشد دنیا به آخرمی رسدودراین حالت زن بار دار نمی بایست هیچیک از نقاط بدن خویش را با دست لمس کند یا بخاراند چرا که همان نقطه از بدن جنین او کبود خواهد شد ودچار ماه گرفتگی می گردد .

  مبارکه کرده :

  در بدوتولد نوزاد وبا این باور که بیماری زردی ویرقان طفل مرتفع می گردد توسط دلاک یا همان آرایشگر مردانه به هر یک از گونه های نوزاد سه اثر خراش بوسیلۀ تیغ بوجود می آوردند ومی گفتند مبارکه کرده ایم .

  مرگۀ مهر :

  به خر مهره ای مشکی رنگ منضم به دعا که بوسیلۀ ریسمانی سیاه وسفید برگردن زن باردار می آویختند تا ازجمیع بلیّات مصون بوده وفرزندش را سالم بدنیا آورد .

  مرنه واگرته :

  انجام عملی شبیه «گروواگرته »گلو برگرفتن است که قبلاًبه آن اشاره رفت با تفاوت اینکه انگشتان را درگلوی بیمار کرده وبه سمت بالا فشار می دادند .

  مُزیری :

  درگویش بنارویه به آبیار مزرعه «مزیری » گفته می شود وهمچنین نام پرنده ای خاکستری رنگ است که در فارسی موسوم به «جنبانک »می باشد ودهقانان باور داشتند چنانچه «مزیری » با جفت خویش به پرواز درآید سالی خوب وپر برکت توأم با وفور بارندگی درپیش خواهد بود .

  مواجهه با افراد :

  به هنگام مسافرت درصورت مواجه شدن با افراد مؤمن ومشهور به حُسن خُلق این موضوع را به فال نیک گرفته وبراه خویش ادامه می دادند ودر صورت مواجه شدن با افراد شرور وبد نام از رفتن به سفر امتناع ورزیده ومنصرف می شدند .

  مهرۀ نیم سر :

  وقتی که درنیمه سر بانویی دردی بروزمی کرد ،مهره ای را به همان سمت ازسراوآویزان می کردند.واین شیوۀ درمان صرفاً درمیان بانوان رواج داشت .

  مهره وچالمه گرته :

  به عمل بادکش کردن ناف و اطراف آن گفته می شود وبرای تسکین دردهای عضلانی شکم این روش را بکار می بستند .

  نمک وتشخیص جنسیت جنین زن باردار :

  برای تشخیص جنسیت جنین زن آبستن بطوریکه وی متوجه نگردد مقداری نمک برروی سرش می ریزند وبه مشاهده او می پردازند چنانچه زن حامله سروموی خویش را لمس کند جنین وی دختر باشدواگرپشت لب خود را لمس کند حملش پسر است .

  ننه آل :

  به زن سرخ موی افسانه ای گفته می شود که زائورا آزار می دهد وازتنهایی زائو سوء استفاده نموده وجگر وی را با خود می برد تا به نهر آبی برساند ودراینصورت مرگ زائو حتمی خواهد بود وبه خاطراین باورهاهیچگاه زائو را تنها نمی گذاشتند ودر صورت بیماری وی گفته میشد زائو آل زده شده است وبرای بهبودی زائوی آل زده مراسمی اجرا می کردند ودر اطراف او اورادی خوانده میشد .دکتر «سمل ویس» مجارستانی در قرن نوزدهم میلادی علت مرض آل زدگی را کشف کرد ودانست که دست کثیفِ زن قابله تولید آل زدگی می کند و میکروب مرض «پوئرپرال » را که در مشرق به اسم آل زدگی معروف شده وارد بدن ملتهب ومستعد زائو می کردچون مرض مزبور سراپای زائو را قرمز می نمودمی گفتند اورا آل زده است. آل یعنی رنگ سرخ وهمچنین آل نام نوعی پارچۀ قرمز رنگ است که رنگ آنرا از حشره ای به اسم «کرمز» یا «قرمز» در آذربایجان ایران ودر عهد کوروش کبیربدست می آوردند .

  نو،نمک خارده :

  نان ونمک کسی را خوردن ونمک گیر شدن واز اعتقادات مردم است کسی که نان ونمک مردم را خورد جایز نیست نمکدان را بشکند وباید حرمت نان ونمک را نگه دارد .

  وتی انده :

  به معنای باستقبال آمدن یا با نتیجۀ اعمال مواجه شدن است ومردم باور دارند که هر کسی درهمین دنیا نتیجۀ اعمالش را خواهد دید وبالاخص به حلال بودن روزی اهمیّت داده وخواستارمعاش عاری از حرام می با شند وابیات زیررا سرلوحه زندگی شان قرار می دهند . ماشک نخورید، نخود حرام است .نارنج نخورید مضرّجان است بدین معنا که درهرآنچه می خورید تأمل کنیدوشک نماییدوهرآنچه را که مالک نیستید برشما حرام است .وازرنج نا کشیده پرهیز کنید تا جسم وجان شما در آسایش باشد .وبقول مولانا :

  این جهان کوه است وفعل ماندا         پیش ما آید نداها را صدا

  ودرجای دیگرفرماید :

  هرچه خورد آن بیخ ازهر زهر وقند           تک منادی میکند شاخ بلند

  هش :

  درفارسی به آن بختک می گویند وآن حالت سنگینی واختناق است که گاهی درخواب به انسان دست می دهد و در زبان لاری به آن «اشو» گفته میشود. موجودی است خیالی که شب بربالین انسان آمده وروی سینه می افتدوشخص خودمتوجه است که گرفتارشده ولی نمی تواند فریاد بزند وناله کند تا دیگران متوجه شوند واو را با تکان دادن دست و پا یش بیداروراحت کنند و در فرهنگ لارستانی آمده است :تصور میرود مربوط به نا رسایی اعمال قلب واعصاب وجهازهاضمه باشد .

  هی دلی : در گویش بنارویه «دَل»به معنا ی گنجشک است وهی دلی یعنی گنجشکها را هی کردن وراندن آنها از مزا رع می باشد واز مراسمی است که در فصل داشت محصول در مزرعه انجام می گیرد نظر به اینکه دراینگونه مواقع پرندگانی مهاجر به مناطق گرمسیرهجوم آورده وآفتی جهت مزارع محسوب میگردند بنابرین در اینخصوص ازعده ای دعوت می گردد تا مزرعه داران را یاری ومساعدت نمایند وبصورت دسته جمعی در مزرعه به حرکت درآمده وبا فریاد جمعی پرندگان را متفّرق واز مزرعه متواری دهند که این عمل را«هی دلی»نامند .امروزه این کار با شلیک اسلحه ویا سلاح های دست سازانجام می پذیرد .

  دست بوسی بانوان :

  یکی ازآداب ورسوم بانوان بنارویه در ملاقات با همدیگردر اجتماعات ومراسم ودیدوبازدیدها بوسیدن دست یکدیگر است بدین ترتیب که ابتدا با نوی کوچکتر مراتب احترام را بجا آورده ودست بانوی مسن را می بوسد وسپس بانوی بزرگتر دست وی را می بوسد.

  زبن زرگری :

  زبان زرگری در گذشته با رمزسخن گفتن می بودوبه هر مصوّت ازکلمه ای درجمله یک حرف «ز» اضافه می گردید مثال : آهن -آزاهَزَن-

  زبن لکی :

  زبان لکی همانند زبان زرگری بود با این تفاوت که به هر مصوت یا حرف از کلمه ای درجمله «پر»ویا« گ»اضافه می گردید .

  مثال :آهن – آگاهگن یا آپارا هپرن

  برگرفته از کتاب «آوای تی ته» نوشته آقای بهمن طاهری – تایپ شده توسط گروه فرهنگی بنارسیتی

  مطالب مرتبط :

  بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)

  بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع) این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت شهر بنارویه در آن گذشته است، جهت ساخت و تجهیز در اولویت دستور کار شهردار قرار گرفته است. لازم و ضروری است که شهردار محترم با توجه به اینکه مطالبه حداکثری مردم شهر احداث و تجهیز یک پارک می باشد، جهت ... مطلب کامل

  بازدید شهردار مهندس صداقت و مسؤل واحد فنی شهرداری از وضعیت بحرانی چند کوچه

  در این بازدید مهندس صداقت دستور لایه برداری گل های باقی مانده از کار، اندود کاری و بیس و مخلوط ریزی بعد آن را در اسرع وقت دادند.       مطلب کامل

  انبوهی از آشغال در مسیر ورودی شهر در حاشیه جاده بختیارویه

  از شهروندان محترم تقاضا می شود رعایت نظافت و زیبایی شهر را داشته باشند. شهر متعلق به همه ماست با ریختن زباله در اطراف شهر به حقوق سایر شهروندان ضربه نزنیم... زیرا ریختن زباله در بیرون شهر و کنار جاده هم چهره زیبای طبیعت را خراب و زشت می نماید و هم کار کارگران جمع آوری زباله را دو چندان می کند. همشهریانی که زباله های زیاد و خارج از نوبت ماشین ... مطلب کامل

  در قاب خاطره ها

  دانش آموزان مدرسه راهنمایی - کلاس سوم: ? سید حسین رحیمی ? ابراهیم نوروزی ? علی اصغر غلامی ? چراغعلی دلیلی   مطلب کامل

  پایان سال آخرین مهلت تعویض کارت ملی

  انصاری مدیر کل ثبت احوال استان فارس اعلام کرد هم استانی ها تا آخر اسفندماه فرصت دارند که کارت ملی قدیم خود را به کارت ملی هوشمند تبدیل نمایند. همچنین ایشان اضافه کرد لازم است مردم زودتر به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و به روزهای پایان سال موکول نکنند. قابل ذکر است که در شهر بنارویه دفتر پست بانک خانم ایزدی روبروی مدرسه نرجس خاتون آمادگی خدمات تعویض کارت ملی ... مطلب کامل

  جلسه خداحافظی و تشکر از خدمات ۳۰ ساله حاج شیرزاد باقری

  حاج شیرزاد باقری مسؤل حراست شهرداری بنارویه پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شد. به پاس خدمات ۳۰ ساله این بزرگوار جلسه ای جهت تشکر و خداحافظی در دفتر شهردار مهندس صداقت با حضور سایر همکاران برگزار گردید. در این جلسه مهندس صداقت از طرف همه نیروهای شهرداری از آقای باقری تشکر نموده و هدایایی به رسم یادبود به ایشان تقدیم نمودند و آرزوی موفقیت و سلامتی در تمامی مراحل زندگی برایشان ... مطلب کامل

  کلیپ / نمایش طنز «مشاعره» گروه نمایش منتظران ظهور بنارویه

  با اجرای بهمن سهرابی و هیبت الله کریمی نژاد لینک دانلود (18 MB) نیمه شعبان 1396   مطلب کامل

  تغییرات جوی، کاهش دما و بارش در روزهای آینده

  ? خوشحالی و امیدواری برای کشاورزان بنارویه ? طبق تحلیل آخرین مدل های معتبر هواشناسی، از اواخر روز پنجشنبه همین هفته در منطقه بنارویه آرام آرام شاهد بارش باران خواهیم بود. ?گفتنی است اوج بارش ها منطقه بنارویه در روز جمعه ۲۴ آذر با حداقل پیش بینی ۳۰ میلمیمتر باران می باشد. ? این سامانه بارشی روز شنبه به صورت رگبار، رعد و برق و وزش باد ادامه داشته و احتمال ادامه این ... مطلب کامل

  فیلم/ مسئولین به خیابان های شرفویه رسیدگی کنید

  درخواست مردم شرفویه از مسئولین جهت رسیدگی به وضعیت بد و نامعلوم خیابان های این روستا لینک دانلود (3 MB) ارسالی مصطفی محمدی مطلب کامل

  نکاتی مهم که هنگام خرید تخم مرغ باید به آنها توجه کرد

  ✴️ مشخصات و لیبلی که بر روی کارتن های تخم مرغ زده می شود شامل: ⁣ ? نام و نوع محصول ? پروانه بهره برداری بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان ⁣? تاریخ تولید (به روز) ⁣? تاریخ انقضاء: یک ماه پس از تولید ⁣? شرایط نگهداری: 4-0 درجه سانتی گراد (داخل یخچال) ⁣? درجه بندی تخم مرغ ⁣? آدرس دقیق دفتر و مرکز تولید ⁣? تلفن دفتر شرکت تولید کننده ✅ تذکرات و توصیه های بهداشتی: (در طرف دیگر ... مطلب کامل

  ۳ نظر برای  باورها و آداب و رسوم مردم بنارویه در گذشته (قسمت ۵ و پایان)

  • 1
   امیر حسین نوشته شده در ۶ تیر, ۱۳۹۳, ساعت ۱:۰۰

   با تشکر از اقای طاهری من ایشون رو خیلی خیلی دوست دارم

  • 2
   بناروئي نوشته شده در ۶ تیر, ۱۳۹۳, ساعت ۱۰:۱۸

   سلام بر آقای طاهری و شاعران گرانقدر رضائی و کریم پور و……….. همه عزیزانی که باوجود چندین سال هجزت ودوری از محل عزیزمان هنوز هم دل پاکشان برای وطن خود می تپد انشا اله سالم وتندرست باشند انشا اله

  • 3
   bahman taheri نوشته شده در ۲۹ مرداد, ۱۳۹۳, ساعت ۲۱:۳۴

   امیر حسین جان ممنون از ابراز محبت جنابعالی بنده هم شما را دوست دارم موفق باشید.

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

 • کاری ازکانون امام علی النقی علیه السلام بنارویه