• باز نشتی لوله های آب و باز تخریب خیابان های شهر…    :   تخریب خیابان تازه آسفالت شده ای که هنوز چند ماهی از کار آن نگذشته توسط اداره آبفا به دلیل نشتی لوله آب جلو مغازه بیبی سنتر... خرابی های لوله های آب ...
 • روز دانشجو گرامی باد    :   روز دانشجو، در ایران به ۱۶ ماه آذر اطلاق می‌شود. این روز، به یاد سه دانشجو (مصطفی بزرگ‌ نیا و احمد قندچی و مهدی شریعت‌ رضوی) که هنگام اعتراض به دیدار ...
 • لزوم حمایت از ورزش شهر برای داشتن جامعه سالم    :   ♨️ برای داشتن شهری سالم، افرادی سالم و فکری سالم و در نهایت جامعه ای رو به جلو و اخلاقی از ورزش حمایت کنیم! ♦️مراسم روستای چغان را به اتفاق جمع ...
 • جلسه اعضای شورای شهرستان لارستان با دکتر جعفرپور    :   نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای لارستان خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی که در ایام هفته در شهرستان به سر میبرند طی نشستی صمیمی با اعضای شورای شهرستان خواسته ...
 • مراسم افتتاحیه ورزشگاه چمن مصنوعی (پرسیا ارنا) روستای چغان    :   💢 جلوه ای دیگر از شکوه و عظمت و خونگرمی مردم خطه لارستان بزرگ/ مراسم افتتاحیه ورزشگاه چمن مصنوعی (پرسیا ارنا) روستای چغان باحضور چهره های سرشناس ورزش کشور مجریان ...
 • کلاس آموزش ساخت گلهای کریستال در موسسه خیره النساء بنارویه    :   🌹 گلهای کریستال 🌹 💐 کلاس آموزشی ساخت گلهای کریستال در موسسه خیریه خیره النساء با مربیگری خانم وطن دوست برگزار می گردد. 💐 از علاقمندان به این هنر زیبا دعوت بعمل ...
 • ضرب المثل های مشهور و عامیانه

  اَچُمی : آدُم خو از زِرِ بوتَه دَر نَندِه :

  فارسی : آدم که زیر بوته بیرون نیامده :

  معنی : هرکسی افراد فامیل و خویشانی دارد ، بستگی به جایی و کسی دارد.

   ……………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم گَدا ، اِ هَمَه ادّا :

  فارسی : آدم گدا این همه ادا :

  معنی : در نهایت بی چیزی و نداری ، تکبر در منیت نشان دادن نیازمند است و ناز می کند.

   ………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : آدُم گُشنَه ایمون اُشنی :

  فارسی : آدم گرسنه ایمان ندارد :

  معنی : کسی که امور معاش در زندگیش مختل باشد در امر دین استوار نیست ،حدیث نبوی . باید زندگی داشت و سپس پابند اخلاق بود.

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم فَهمیدَه یَک اِشارِه ای بَسشِه :

  فارسی : آدم دانا اشاره ای کافیست :

  معنی : همانند : در خانه اگر کِس است یک حرف بس است.

   ………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم نباید پاش از گِلیمِ خُش دِرازتَه بُکُد :

  فارسی : آدم نباید پایش را از گلیم خود درازتر کند :

  معنی : حد و حدودی برای هوسها و تقاضاهایش قائل باشد ، بحق خود قانع باشد.

   ………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم نادو خودِ کُدُم سازیش برخصه :

  فارسی : آدم نمی داند با کدام سازش برقصد :

  معنی : بر یک عقیده و قرار استوار نیست تا آدم بداند چه می کند ، بهانه گیر و هردم خیال است.

   ………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم و یَک آه و دَم :

  فارسی : آدم و یک آه و دم :

  معنی : اعتباری بر دوام عمر و زندگی هیچ یک از انسانها نیست ، به مصداق : ناگهان بنگی بر آید خوابه مرد.

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : چِش که تِکِ چِش بِفتِه حیا اَکُد :

  فارسی : چشم که توی چشم بیفتد حیا می کند :

  معنی : حیای انسان در چشم است ، هر حرفی را رو در روی کسی نمی توان گفت .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : چِش و گُش بَستَه :

  فارسی : چشم و گوش بسته :

  معنی : از هیچ جا و هیچ چیز با خبر نبودن ، چیزی نیاموخته و بی تجربه .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : یَک چِش وَ چار چِش کِردَه :

  فارسی : چشمها چهارتا شدن :

  معنی : از تعجب چشمها گشاد شدن .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : حِساب کَرِ خُت کِردَه :

  فارسی : حساب کار خود کردن :

  معنی : در اندیشه نتیجه کار خود افتادن ، مواظب حال و روز خود شدن .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : زُبونِ خُش مار هم از داخِلِ سوراخ شِدَر اَدارِه :

  فارسی : زبان خوش مار هم از داخل سوراخ بیرون می آورد :

  معنی : بیشتر گرفتاریها را می توان به نرمی از راه خود برطرف کرد .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : زُبو تِکِ دَهَنِ کسی نَدَه :

  فارسی : زبان در دهان کسی گذاشتن :

  معنی : کسی را به گفتن حرفی واداشتن ، مطلبی را به یاد کسی آوردن .

   ………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : زُبو هر طرف اُشبچرخِنِش اَچرخِه :

  فارسی : زبان را هر طرف بچرخانی می چرخد :

  معنی : ادعا کردن و لاف زدن آسان است ، هر که هر چه خواست می تواند بگوید .

   …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : زُبونِ سُرخ سِرِ سُوز اَدَه وَ باد :

  فارسی : زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد :

  معنی : از گفتن سخنان فتنه انگیز باید پرهیز کرد تا گرفتار شَرّ آن نشد . همانند : زبانش با سرش بازی می کند .

   ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : زِرِنگی زیادی فقیری اَدارِه :

  فارسی : زرنگی زیاد فقر می آورد :

  معنی : همانند : اسب تازی دو تک رود به شتاب    ،   شتر آهسته می رود شب و روز     ،    زد و نگرفت ، باخته است .

   ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : زَمونَه خودِ تو نَسازهِ تو خودِ زَمونَه بساز :

  فارسی : زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز :

  معنی : اگر نتوانی مشکلات زندگی را بر طرف سازی از روی مصلحت مدارا کن .

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : ما گُنوم بهشت خاردَه یم :

  فارسی : ما گندم بهشت خورده ایم :

  معنی : در جایی مأوا و قراری نداریم ، جا و مکان درستی نداریم .

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : مالِ بَد بیخ لِشِ صاحِبُشِ :

  فارسی : مال بد بیخ ریش صاحبش :

  معنی : جنس بنجل و قلب را هیچ کس نمی پذیرد .

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : مالِ بَد و یَک جا اَچِه اِیمونا و صَد جا :

  فارسی : مال بد به یک جا می رود ایمان به صد جا :

  معنی : مال را دزد در حالی که صاحب مال به عده ای مشکوک می شود .

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : مالُت و شُوی اَچِه ، حُسنُت و شُوی :

  فارسی : مالَت به شبی می رود ، حسنت به شبی :

  معنی : چیزی در این جهان پایدار نیست که دل بدان ببندی ، به چه چیز خود می نازی .

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : ماه از کُدُم طرف در اَندِه :

  فارسی : ماه از کدام طرف در آمده :

  معنی : چطور شد یک مرتبه به یاد ما افتادی ، چه اتفاقی تو را به اینجا کشانده است .

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : لالایی بَلَدِش چرا تَخو نَچِدای

  فارسی :لالای می دانی چرا خوابت نمی برد :

  معنی : نصایحی را به دیگران میدهی چرا خودت به کار نمی بندی .

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : سَگُش بهتر از خُشِ :

  فارسی : سگش بهتر از خودش است :

  معنی : اشکالاتی در کارش هست ، می شود گفت خوب است ، اما کم و بیش ایراد هم دارد .

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : سَگ جلو خونِه صاحبُش شیرِ :

  فارسی : سگ جلو خانه ی صاحبش شیر است :

  آرامش و دل گرمی هر کس در دیار او خویش میسر است .

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : سَگ دو زَتَه :

  فارسی : سگ دوُ زدن :

  معنی : برای کسب لقمه نانی تلاش و دوندگی کردن .

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : و هیچ صراطی مستقیم نی :

  فارسی :به هیچ صراط مستقیمی نیست :

  معنی : گوش نصیحت شنوی ندارد ، آدمی لجوج و یک دنده است .

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : پاپیچ کسی بُدَه :

  فارسی : پا پیچ کسی شدن :

  معنی : به اصرار از کسی چیزی طلب کردن .

  مطالب مرتبط :

  لزوم حمایت از ورزش شهر برای داشتن جامعه سالم

  ♨️ برای داشتن شهری سالم، افرادی سالم و فکری سالم و در نهایت جامعه ای رو به جلو و اخلاقی از ورزش حمایت کنیم! ♦️مراسم روستای چغان را به اتفاق جمع صمیمی پیشکسوتان و بزرگان و علاقه مندان ورزش و همچنین مسئولین شهر رفتیم، دیدیم و تماشا کردیم. ♦️مراسم بسیار جالب و مفرح و باشکوهی بود. از نقاط مختلف استان و کشور از مسئولین سیاسی گرفته تا چهره های سرشناس فوتبال و ... مطلب کامل

  جلسه اعضای شورای شهرستان لارستان با دکتر جعفرپور

  نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای لارستان خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی که در ایام هفته در شهرستان به سر میبرند طی نشستی صمیمی با اعضای شورای شهرستان خواسته ها و پیشنهادات اعضا را دریافت کردند و قول پیگیری و مساعدت در جهت رفع مشکلات دادند و ایشان افزودند بسیاری از خواسته های کوچک را باید از درون شهرستان و استان حل نمود و خواسته های بزرگتر و منطقه ... مطلب کامل

  مراسم افتتاحیه ورزشگاه چمن مصنوعی (پرسیا ارنا) روستای چغان

  💢 جلوه ای دیگر از شکوه و عظمت و خونگرمی مردم خطه لارستان بزرگ/ مراسم افتتاحیه ورزشگاه چمن مصنوعی (پرسیا ارنا) روستای چغان باحضور چهره های سرشناس ورزش کشور مجریان توانمند صدا وسیما وهمچنین مسئولین سیاسی و ورزشی استان برگزار شد. ♦️در این مراسم بعد از قرائت قرآن مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی مجریان توانمند شبکه ورزش و برنامه ۹۰ مجتبی پوربخش و محمدحسین میثاقی ضمن ابراز خوشحالی از حضور ... مطلب کامل

  کلاس آموزش ساخت گلهای کریستال در موسسه خیره النساء بنارویه

  🌹 گلهای کریستال 🌹 💐 کلاس آموزشی ساخت گلهای کریستال در موسسه خیریه خیره النساء با مربیگری خانم وطن دوست برگزار می گردد. 💐 از علاقمندان به این هنر زیبا دعوت بعمل می آید. 💐 خواهران عزیز می توانند جهت اطلاع بیشتر به موسسه خیره النساء مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 📱 09172554462 ☎️ 52564462 ☎️ 52562546 🍃 واحد نیکوکاری موسسه خیره النساء بنارویه 🍃 مطلب کامل

  فیلم / نمایش طنز تقلید صدای گروه نمایش منتظران ظهور بنارویه

  با اجرای بهمن سهرابی، رضا ابراهیمی و کریم جعفری / نیمه شعبان 1396 لینک دانود (21 MB)       مطلب کامل

  دکل های نورافکن زمین چمن دهفیش راه اندازی شد

  به همت گروه پیشکسوتان فوتبال دهفیش و تلاش شبانه روزی جمعی از دلسوزان ورزش دکل های روشنایی ورزشگاه شهدای دهفیش نصب گردید و با تلاش همکاری دوستان تا پایان وقت شب گذشته مراحل پایانی آن نیز به اتمام رسید. ان شاءالله توقع داریم از جناب آقای رامبرزین عزیز که همه سعی و تلاش خودشان را جهت بازدید مسئولین از مجموعه دهفیش انجام دهند.   #ارسالی_از جمعی از پیشکسوتان و جوانان دهفیش... مطلب کامل

  همایش تخصصی هواشناسی با حضور کارشناسان هواشناسی لارستان و جنوب فارس برگزار شد

  در ابتدای این همایش چند ساعته مهندس عباسی مسول اداره هواشناسی لارستان سخنرانی کردند. عباسی به تاریخچه هواشناسی در ایران و فارس پرداختند و در مورد چگونگی اطلاع رسانی در حوزه هواشناسی و مراحل تحقیق در علم هواشناسی توسط کارشناسان توضیحاتی مختصر بیان کردند. در ادامه دکتر آذر آیین کارشناس سازمان هواشناسی در سخنانی مفصل وضعیت آب و هوای آینده جنوب فارس و شهر بنارویه را تحلیل و بررسی و رصد کردند. ایشان ... مطلب کامل

  اجرای کامل طرح آمارگیری خانوار عشایر و ارائه خدمات اولیه سلامت

  اجرای کامل طرح آمارگیری خانوار عشایر و انجام واکسیناسیون و ارائه خدمات اولیه سلامت به عشایر تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت بنارویه با همکاری بهورزان آقایان ابراهیمی و اسدی و اعزام وسیله نقلیه مناسب از نقلیه دانشکده علوم پزشکی لارستان در طول پنج روز در مناطق صعب العبور منطقه انجام گرفت.     ارسالی از مدیریت مرکز جامع خدمات سلامت بنارویه مطلب کامل

  شروع به کار پروژه ساخت سه راهی آّببارک

  شروع به کار پروژه سه راهی آبباریک، نقطه حادثه خیز برای رفع خطرات احتمالی و ریزش کوه با حضور مهندس باقری فرد مدیر کل اداره راه و شهرسازی لارستان و مهندس قهرمانی رییس اداره راه و ترابری جویم و شورای محترم بخش بنارویه این جاده به علت انجام عملیات در ساعتی از روز بسته می شود.   پایان/ مطلب کامل

  مشکل نبود یا عدم نظارت شهرداری بر تعمیرات کوچه ها

  ⚠️ نبود یا عدم نظارت شهرداری بر تعمیرات، کوچه ها را به محل امنی برای دپو کردن نخاله تبدیل کرده است. ♦️با یک گشت در اکثر کوچه های شهر متوجه می شوید که هر خانه ای که مقداری تعمیرات داخلی داشته اند، مصالح اضافه با نخاله های تخریب شده ساختمان خود را در پیاده رو انباشته و روی هم ریخته اند و سالها شاید منتظر باد شدید جهت جابه جایی می ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

 • کاری ازکانون امام علی النقی علیه السلام بنارویه