• ناهار وحدت مدرسه فوتبال بنارویه    :   امروز با حضور آقای شمس مدیر ورزش و جوانان، آقای فزونی رئیس هیئت فوتبال و جمعی از اولیای بازیکنان، مسابقات چهار جانبه بین نونهالان و نوجوانان همراه با برنامه نمادین ...
 • آخرین اخبار از موج بارشی آخر هفته    :   ?سردرگمی مدل ها و تغییرات عجیب و غیر قابل باور ?نکته مبهم شرایط فعلی: سرمای شدید جنوب!! ?مساعد بودن شرایط باد قوس از ساعات آینده ? هوای بارانی در انتظار بنارویه/ در انتظار ...
 • وضعیت غیرفنی، غیراصولی و خارج از چارچوب و بحرانی ساختمان کتابخانه شهر بنارویه    :   ‼️تیرچه های ناامن و فاقد تاییدیه فنی نصب شده در سقف کتابخانه شهر ?امروز شهردار مهندس صداقت با خانم جوکاری نائب رئیس شورای شهر از ساختمان در حال تخریب و غیر ...
 • تعمیر و تجهیز دستگاه سنگ شکن بنارویه    :   در جهت تسهیل در خرید مصالح استاندارد و قدرت خرید بیشتر جهت ساخت و ساز شهروندان، شهردار مهندس صداقت اقدام به تعمیر و تجهیز سنگ شکن نموده است. همشهریانی که قصد ...
 • بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)    :   بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع) این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت ...
 • بازدید شهردار مهندس صداقت و مسؤل واحد فنی شهرداری از وضعیت بحرانی چند کوچه    :   در این بازدید مهندس صداقت دستور لایه برداری گل های باقی مانده از کار، اندود کاری و بیس و مخلوط ریزی بعد آن را در اسرع وقت دادند.      ...
 • ضرب المثل های مشهور و عامیانه

  اَچُمی : آدُم خو از زِرِ بوتَه دَر نَندِه :

  فارسی : آدم که زیر بوته بیرون نیامده :

  معنی : هرکسی افراد فامیل و خویشانی دارد ، بستگی به جایی و کسی دارد.

   ……………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم گَدا ، اِ هَمَه ادّا :

  فارسی : آدم گدا این همه ادا :

  معنی : در نهایت بی چیزی و نداری ، تکبر در منیت نشان دادن نیازمند است و ناز می کند.

   ………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : آدُم گُشنَه ایمون اُشنی :

  فارسی : آدم گرسنه ایمان ندارد :

  معنی : کسی که امور معاش در زندگیش مختل باشد در امر دین استوار نیست ،حدیث نبوی . باید زندگی داشت و سپس پابند اخلاق بود.

  ………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم فَهمیدَه یَک اِشارِه ای بَسشِه :

  فارسی : آدم دانا اشاره ای کافیست :

  معنی : همانند : در خانه اگر کِس است یک حرف بس است.

   ………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم نباید پاش از گِلیمِ خُش دِرازتَه بُکُد :

  فارسی : آدم نباید پایش را از گلیم خود درازتر کند :

  معنی : حد و حدودی برای هوسها و تقاضاهایش قائل باشد ، بحق خود قانع باشد.

   ………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم نادو خودِ کُدُم سازیش برخصه :

  فارسی : آدم نمی داند با کدام سازش برقصد :

  معنی : بر یک عقیده و قرار استوار نیست تا آدم بداند چه می کند ، بهانه گیر و هردم خیال است.

   ………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : آدُم و یَک آه و دَم :

  فارسی : آدم و یک آه و دم :

  معنی : اعتباری بر دوام عمر و زندگی هیچ یک از انسانها نیست ، به مصداق : ناگهان بنگی بر آید خوابه مرد.

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : چِش که تِکِ چِش بِفتِه حیا اَکُد :

  فارسی : چشم که توی چشم بیفتد حیا می کند :

  معنی : حیای انسان در چشم است ، هر حرفی را رو در روی کسی نمی توان گفت .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : چِش و گُش بَستَه :

  فارسی : چشم و گوش بسته :

  معنی : از هیچ جا و هیچ چیز با خبر نبودن ، چیزی نیاموخته و بی تجربه .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : یَک چِش وَ چار چِش کِردَه :

  فارسی : چشمها چهارتا شدن :

  معنی : از تعجب چشمها گشاد شدن .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : حِساب کَرِ خُت کِردَه :

  فارسی : حساب کار خود کردن :

  معنی : در اندیشه نتیجه کار خود افتادن ، مواظب حال و روز خود شدن .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : زُبونِ خُش مار هم از داخِلِ سوراخ شِدَر اَدارِه :

  فارسی : زبان خوش مار هم از داخل سوراخ بیرون می آورد :

  معنی : بیشتر گرفتاریها را می توان به نرمی از راه خود برطرف کرد .

   …………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : زُبو تِکِ دَهَنِ کسی نَدَه :

  فارسی : زبان در دهان کسی گذاشتن :

  معنی : کسی را به گفتن حرفی واداشتن ، مطلبی را به یاد کسی آوردن .

   ………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : زُبو هر طرف اُشبچرخِنِش اَچرخِه :

  فارسی : زبان را هر طرف بچرخانی می چرخد :

  معنی : ادعا کردن و لاف زدن آسان است ، هر که هر چه خواست می تواند بگوید .

   …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : زُبونِ سُرخ سِرِ سُوز اَدَه وَ باد :

  فارسی : زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد :

  معنی : از گفتن سخنان فتنه انگیز باید پرهیز کرد تا گرفتار شَرّ آن نشد . همانند : زبانش با سرش بازی می کند .

   ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : زِرِنگی زیادی فقیری اَدارِه :

  فارسی : زرنگی زیاد فقر می آورد :

  معنی : همانند : اسب تازی دو تک رود به شتاب    ،   شتر آهسته می رود شب و روز     ،    زد و نگرفت ، باخته است .

   ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : زَمونَه خودِ تو نَسازهِ تو خودِ زَمونَه بساز :

  فارسی : زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز :

  معنی : اگر نتوانی مشکلات زندگی را بر طرف سازی از روی مصلحت مدارا کن .

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : ما گُنوم بهشت خاردَه یم :

  فارسی : ما گندم بهشت خورده ایم :

  معنی : در جایی مأوا و قراری نداریم ، جا و مکان درستی نداریم .

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : مالِ بَد بیخ لِشِ صاحِبُشِ :

  فارسی : مال بد بیخ ریش صاحبش :

  معنی : جنس بنجل و قلب را هیچ کس نمی پذیرد .

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : مالِ بَد و یَک جا اَچِه اِیمونا و صَد جا :

  فارسی : مال بد به یک جا می رود ایمان به صد جا :

  معنی : مال را دزد در حالی که صاحب مال به عده ای مشکوک می شود .

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : مالُت و شُوی اَچِه ، حُسنُت و شُوی :

  فارسی : مالَت به شبی می رود ، حسنت به شبی :

  معنی : چیزی در این جهان پایدار نیست که دل بدان ببندی ، به چه چیز خود می نازی .

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : ماه از کُدُم طرف در اَندِه :

  فارسی : ماه از کدام طرف در آمده :

  معنی : چطور شد یک مرتبه به یاد ما افتادی ، چه اتفاقی تو را به اینجا کشانده است .

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  اَچُمی : لالایی بَلَدِش چرا تَخو نَچِدای

  فارسی :لالای می دانی چرا خوابت نمی برد :

  معنی : نصایحی را به دیگران میدهی چرا خودت به کار نمی بندی .

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : سَگُش بهتر از خُشِ :

  فارسی : سگش بهتر از خودش است :

  معنی : اشکالاتی در کارش هست ، می شود گفت خوب است ، اما کم و بیش ایراد هم دارد .

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  اَچُمی : سَگ جلو خونِه صاحبُش شیرِ :

  فارسی : سگ جلو خانه ی صاحبش شیر است :

  آرامش و دل گرمی هر کس در دیار او خویش میسر است .

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : سَگ دو زَتَه :

  فارسی : سگ دوُ زدن :

  معنی : برای کسب لقمه نانی تلاش و دوندگی کردن .

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : و هیچ صراطی مستقیم نی :

  فارسی :به هیچ صراط مستقیمی نیست :

  معنی : گوش نصیحت شنوی ندارد ، آدمی لجوج و یک دنده است .

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  اَچُمی : پاپیچ کسی بُدَه :

  فارسی : پا پیچ کسی شدن :

  معنی : به اصرار از کسی چیزی طلب کردن .

  مطالب مرتبط :

  بازدید شهردار و شورا از پارک قدیمی جنب میدان امام علی (ع)

  بازدید شهردار مهندس صداقت و مجید کارگر عضو شورا به همراه مسئول فنی شهرداری از پارک قدیمی میدان امام علی (ع) این پارک قدیمی که خاطرات خیلی از جوانان دهه شصت شهر بنارویه در آن گذشته است، جهت ساخت و تجهیز در اولویت دستور کار شهردار قرار گرفته است. لازم و ضروری است که شهردار محترم با توجه به اینکه مطالبه حداکثری مردم شهر احداث و تجهیز یک پارک می باشد، جهت ... مطلب کامل

  بازدید شهردار مهندس صداقت و مسؤل واحد فنی شهرداری از وضعیت بحرانی چند کوچه

  در این بازدید مهندس صداقت دستور لایه برداری گل های باقی مانده از کار، اندود کاری و بیس و مخلوط ریزی بعد آن را در اسرع وقت دادند.       مطلب کامل

  انبوهی از آشغال در مسیر ورودی شهر در حاشیه جاده بختیارویه

  از شهروندان محترم تقاضا می شود رعایت نظافت و زیبایی شهر را داشته باشند. شهر متعلق به همه ماست با ریختن زباله در اطراف شهر به حقوق سایر شهروندان ضربه نزنیم... زیرا ریختن زباله در بیرون شهر و کنار جاده هم چهره زیبای طبیعت را خراب و زشت می نماید و هم کار کارگران جمع آوری زباله را دو چندان می کند. همشهریانی که زباله های زیاد و خارج از نوبت ماشین ... مطلب کامل

  در قاب خاطره ها

  دانش آموزان مدرسه راهنمایی - کلاس سوم: ? سید حسین رحیمی ? ابراهیم نوروزی ? علی اصغر غلامی ? چراغعلی دلیلی   مطلب کامل

  پایان سال آخرین مهلت تعویض کارت ملی

  انصاری مدیر کل ثبت احوال استان فارس اعلام کرد هم استانی ها تا آخر اسفندماه فرصت دارند که کارت ملی قدیم خود را به کارت ملی هوشمند تبدیل نمایند. همچنین ایشان اضافه کرد لازم است مردم زودتر به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و به روزهای پایان سال موکول نکنند. قابل ذکر است که در شهر بنارویه دفتر پست بانک خانم ایزدی روبروی مدرسه نرجس خاتون آمادگی خدمات تعویض کارت ملی ... مطلب کامل

  جلسه خداحافظی و تشکر از خدمات ۳۰ ساله حاج شیرزاد باقری

  حاج شیرزاد باقری مسؤل حراست شهرداری بنارویه پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شد. به پاس خدمات ۳۰ ساله این بزرگوار جلسه ای جهت تشکر و خداحافظی در دفتر شهردار مهندس صداقت با حضور سایر همکاران برگزار گردید. در این جلسه مهندس صداقت از طرف همه نیروهای شهرداری از آقای باقری تشکر نموده و هدایایی به رسم یادبود به ایشان تقدیم نمودند و آرزوی موفقیت و سلامتی در تمامی مراحل زندگی برایشان ... مطلب کامل

  کلیپ / نمایش طنز «مشاعره» گروه نمایش منتظران ظهور بنارویه

  با اجرای بهمن سهرابی و هیبت الله کریمی نژاد لینک دانلود (18 MB) نیمه شعبان 1396   مطلب کامل

  تغییرات جوی، کاهش دما و بارش در روزهای آینده

  ? خوشحالی و امیدواری برای کشاورزان بنارویه ? طبق تحلیل آخرین مدل های معتبر هواشناسی، از اواخر روز پنجشنبه همین هفته در منطقه بنارویه آرام آرام شاهد بارش باران خواهیم بود. ?گفتنی است اوج بارش ها منطقه بنارویه در روز جمعه ۲۴ آذر با حداقل پیش بینی ۳۰ میلمیمتر باران می باشد. ? این سامانه بارشی روز شنبه به صورت رگبار، رعد و برق و وزش باد ادامه داشته و احتمال ادامه این ... مطلب کامل

  فیلم/ مسئولین به خیابان های شرفویه رسیدگی کنید

  درخواست مردم شرفویه از مسئولین جهت رسیدگی به وضعیت بد و نامعلوم خیابان های این روستا لینک دانلود (3 MB) ارسالی مصطفی محمدی مطلب کامل

  نکاتی مهم که هنگام خرید تخم مرغ باید به آنها توجه کرد

  ✴️ مشخصات و لیبلی که بر روی کارتن های تخم مرغ زده می شود شامل: ⁣ ? نام و نوع محصول ? پروانه بهره برداری بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان ⁣? تاریخ تولید (به روز) ⁣? تاریخ انقضاء: یک ماه پس از تولید ⁣? شرایط نگهداری: 4-0 درجه سانتی گراد (داخل یخچال) ⁣? درجه بندی تخم مرغ ⁣? آدرس دقیق دفتر و مرکز تولید ⁣? تلفن دفتر شرکت تولید کننده ✅ تذکرات و توصیه های بهداشتی: (در طرف دیگر ... مطلب کامل

  نوشتن دیدگاه

  شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

 • کاری ازکانون امام علی النقی علیه السلام بنارویه